Insolvenční správce zahájil proces zpeněžování

Po té co byl v březnu letošního roku usnesením Krajského soudu v Praze na majetek dlužníka Centrum Dolní Břežany, s.r.o., prohlášen konkurs, tak nyní dochází k procesu zpeněžování majetkové podstaty.

Jedná se o obytné náměstí v obci Dolní Břežany, o projekt od samého počátku podporovaný obcí, přesněji řečeno o projekt podporovaný starostou obce Věslavem Michalikem za účasti Arcibiskupství pražského a soukromého investora který nebyl nikdy dotažen dokonce a skončil v konkursu.

V současné době eviduje insolvenční  správkyně (1. správcovská a konkurzní, v. o. s., se sídlem v Pardubicích) rezervace na koupi nemovitých věcí (bytových jednotek) pojatých do soupisu majetkové podstaty s kupní cenou v celkové výši 87.927.861,- Kč.

Bytové jednotky jsou prodávány s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu, v němž jsou vymezeny, a pozemcích, na nichž domy stojí. Kupující jsou povinni nad kupní cenu uhradit také daň z nabytí nemovitých věcí.Konkrétně se jedná o tyto nemovité věci:

Rodinný dům č.p. 745 stojící na pozemku p.č. st. 935, spolu s pozemky p.č. st. 935, 27/41, a 27/64. Bytová jednotka č. 702/241, č. 704/441, č. 706/551, č. 7071625, č. 707/637, č. 707/638, 708/731, č. 708/741, č. 708/743, č.710/143, č.712/328, č. 713/433, č. 713/434, č. 713/442, č.714/515, č. 714/524, č. 714/545.

Ke dni podání této zprávy byly uhrazeny dlužné pohledávky ve výši 229.243 Kč.  Stav finančních prostředků na účtech k datu podání zprávy je 17.748.479,94 Kč.

Mezi největší výdaje z majetkové podstaty patří úhrady DPH (za srpen 2016 ve výši 1 15.268,­ Kč), dále úhrady pro Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 709, Dolní  Břežany („SVJ  1″) a Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 710, 711, 712, 713, 714, Dolní Břežany měsíčně v celkové výši 202.680,- Kč.

Z důvodu plánovaných nutných oprav bylo na členské schůzi SVJ  1 odsouhlaseno navýšení platby do fondu oprav. Pro právní poradenství byla angažována společnost Krmenčík & partneři měsíční výdaj 40.000,- Kč. Manažerem projektu byl angažován Ing. Chmelík měsíční odměna 60.000,- Kč. Jednorázovými většími výdaji byla úhrada za zpracování znaleckého posudku ve výši 290.000,-  Kč a úhrada daně z nemovitých věcí ve výši 113.988,- Kč. V případě pojištění nemovitých věcí zadal insolvenční správce optimalizaci nabídky. Nové pojištění od stávající pojišťovny představuje na ročním pojistném úsporu cca. 130.000,- Kč.

V souvislosti se sporem se společností SPRÁVA s.r.o. má insolvenční správce za to, že došlo k několikerému neoprávněnému započtení vzájemných pohledávek dlužníka a společnosti SPRÁVA s.r.o. V řízení u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 108 C 1012016 spor o 451.476,- Kč za poskytnuté služby v období listopad 2015 – březen 2016 je jednání ve věci nařízeno na 19. 10. 2016.

Aktuální informace týkající se zpeněžování nemovitého majetku lze nalézt na webu www.dolnibrezany.eu. Ke zprostředkováním prodejů byly angažovány společnosti MAXIMA REALITY, s.r.o. a Realitní společnost České spořitelny, a.s.

Bližší informace o projektu obytného náměstí v článku z roku 2014 Centrální náměstí v Dolních Břežanech

O stavu zpeněžování majetkové podstaty budou DOLNOBŘEŽANSKÉ LISTY dál informovat.

Zanechte komentář

„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich