Znáte své zastupitele v obci, ve které žijete?

V dopisech, které čas od času dostávám od čtenářů, jsem upozorňován na různé skutečnosti, nejasnosti a souvislosti ať už se to týká obce samotné či osob kteří obec spravují.V jednom z nedávných dopisů který mi byl doručen, bylo poukazováno i na naše zastupitele, týkající se například jejich účasti i neúčasti na zasedání zastupitelstva, určitých vazeb a provázaností s naším starostou které nelze přehlédnout.

Jedním ze zastupitelů, kterého téměř nikdo nezná stejně jako řadu ostatních zastupitelů se provázanost se starostu obce zdá být zcela  evidentní, je jím Mgr. Roman Šilha, ten kandidoval za politickou kandidátku ROZKVĚT v roce 2010. Když se podíváte do zápisů ze zasedání zastupitelstva tak zjistíte, že v roce 2010 – 2011 se zasedání zastupitelstva účastnil pouze 4 krát a v roce 2013 – 2014 ani jednou.

O koho se tedy vlastně jedná? Jde o člověka z bankovního sektoru, od ledna 2010 působí v pozici ředitele pro korporátní klientelu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Předtím byl v letech 2006 až 2007 členem představenstva a posléze v letech 2007 až 2009 předsedou představenstva a výkonným ředitelem investiční banky UniCredit CAIB Czech Republic a.s. která několikrát změnila obchodní název než zcela zanikla (CA IB Corporate Finance a.s. 2003 -2008, CA IB Financial Advisors, s.r.o. 1998-2003, IB-Austria Financial Advisors spol. s r.o. 1997-1998, IB AUSTRIA ASSET MANAGEMENT s.r.o. 1996-1997). Zde působil v různých pozicích od roku 1999.

S UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s je úzce spjat i starosta Dolních Břežan v roce 2003 – 2004 byl jejím členem viz. obchodní rejstřík. V roce 1998 až 2003 byl pan Michalík jednatelem a v roce 2005 až 2008 předsedou představenstva i ve výše uvedené již zaniklé CA IB Corporate Finance a.s. Zde byl dle médií podezřelý a vyšetřován z toho, že jako jeden z jednatelů této společnosti uzavřel fiktivní komisionářskou smlouvu s holandskou společností OETS Holding na poradenské služby, na základě které zaúčtovali, ale do přiznání k dani z příjmů neoprávněně nezahrnuli fakturu na částku 238 milionů korun vystavenou pro ČSOB jako odběratele poradenských služeb, čímž neoprávněně snížili základ daně a způsobili tak škodu ve výši nejméně 50 milionů korun. Vše se tenkrát zametlo pod stůl.

Jsou do zastupitelstva dosazováni kamarádi pana starosty nebo je to pouhá náhoda že v zastupitelstvu Dolních Břežan figuruje, člověk kterého nikdo z obyvatel nezná a který je blízkým spolupracovníkem našeho starosty jak ze společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. tak i ze zaniklé CA IB Corporate Finance a.s., z které tehdy zmizelo, dvě stě milionů korun neznámo kam, co myslíte?

Pozn: Příspěvek je publikován na základě dopisu od řadového občana, kterému není lhostejné, jak se v obci žije a jak a kým je obec spravována stejně jako spoustě dalším občanům a ne na základě názoru autora tohoto informativního webu jak si někteří jedinci stále myslí.

2 komentáře

  1. V.Michalik, starosta 15.6.2014
  2. Petr Bryk 15.6.2014

Zanechte komentář