Ve Vestci získali cenu za zastrašování občana

Celkem 162 nominací přijala nezisková organizace Otevřená společnost, o. p. s., do svého již 14. ročníku soutěže otevřenosti veřejné správy OTEVŘENO x ZAVŘENO. Po prověření všech nominací postoupilo k hlasování poroty 95 z nich. Výsledky hlasování veřejnosti i odborné poroty, byly dne 29. září 2016 zveřejněny na slavnostním vyhlášení, v prostoru Galerie Kavárny Louvre

Soutěž Otevřeno x Zavřeno s pomocí veřejnosti hodnotí otevřenost úřadů a dalších institucí veřejné správy, zejména kvalitu přístupu k informacím, účasti na rozhodování, svobody projevu a otevřených dat. Předmětem nominace je jednotlivý čin, který přispěl ke zlepšení nebo zhoršení otevřenosti veřejné správy.

Odborná porota i veřejnost hodnotí nominované a ověřené činy klasických úřadů, firem ovládaných státem či krajem, obcí, a též veřejných nemocnic, škol, výzkumných institucí, profesních komor, zdravotních pojišťoven a dalších povinných subjektů. Cenu Otevřeno navíc mohou získat i nestátní neziskové organizace, jednotlivci či skupiny politiků, kteří se významně zasloužili o rozvoj otevřenosti.

Zajímavým trendem letošního ročníku byl nárůst pozitivních nominací. Odborný garant soutěže Oldřich Kužílek k tomu dodává: „Ukazuje se, že stále více úřadů a institucí zapojuje otevřenost do své činnosti jako klíčový prvek, na kterém staví svou úspěšnost a efektivitu.“

Cenu poroty 1. místo v kategorii ZAVŘENO – Svoboda projevu, získala obec Vestec u Prahy za útok na svobodu projevu. Redaktor radničního periodika zastrašoval aktivního občana na facebooku obce.

Radnice i její periodikum jsou v dlouhodobém sporu s aktivním občanem, odmítá mu zveřejnit některé články. Redaktor radničního periodika zveřejnil na oficiálním facebookovém profilu obce fotografii jeho domu s kamerou, a opakovaně zdůraznil, že je atrapa. Následně zveřejnil i výhrůžku násilím. Obec na žádost o odstranění zmínek z facebooku odkázala na správce facebooku, který správu pro obec vykonává na základě dohody a za úplatu, k nápravě ale nedošlo.

Hodnocení organizátora

Zveřejnění fotografií s uvedeným popisem je zásahem do ochrany soukromí. Obec měla zajistit, aby zmínky byly odstraněny. Namísto toho tolerovala pokračování tohoto zásahu vyhýbavými odpověďmi. Situaci lze považovat za odvetu či zastrašování za aktivity občana při snaze zlepšit informování o činnosti radnice.

Vestec byl „úspěšně“ nominován již v r. 2012 a 2013, kdy  V soutěži Zavřeno – Svoboda projevu získal 1. místo a 2. místo.

[accordion title=““ open1st=“0″ openAll=“0″ style=““][accordion_item title=“PRO VYJÁDŘENÍ  ZASTRAŠOVANÉHO OBČANA KLIKNĚZE – ZDE“]

ZAVŘENO 2016 aneb jak jednají úřady a policie.

 

Otevřená společnost o.p.s. udělovala již počtrnácté ceny v soutěži OTEVŘENO – ZAVŘENO. Letos 1. místo osadila v kategorii ZAVŘENO – svoboda projevu Vestec u Prahy.

Zatímco v r. 2012 naše obec „zvítězila“ za cenzuru ve Vesteckých listech, letos bylo negativní ocenění uděleno za útok na svobodu projevu, tolerování porušení ochrany soukromí a zastrašování aktivního občana.

To má na svědomí šéfredaktor Vesteckých listů Marek Kowalewski, který zveřejnil na Facebooku – oficiálních stránkách obce Vestec fotografii kamery našeho domu a opakovaně zdůraznil, že je to atrapa. Tím k nám v podstatě „pozval“ zloděje. Jistě každý soudný člověk takový čin odsoudí a řekne, že se jedná o lumpárnu, stejného názoru byla i porota složená z dvanácti nezávislých osobností, která cenu udělila. Domníval jsem se, že ve stejném duchu budou jednat úředníci a policisté, zvlášť když se jednalo o porušení § 86 občanského zákoníku o ochraně soukromí. BYL JSEM ZVĚDAVÝ JAK BUDOU REAGOVAT, KDYŽ JIM ČIN ŠÉFREDAKTORA OZNÁMÍM.

Začal jsem ve Vestci a skončil u policejního prezidenta. Od tajemnice obce ing. Vokounové jsem dostal písemnou zprávu, že fotografii atrapy kamery dala na facebook soukromá osoba, dále že obec není provozovatelem facebooku a že se o vymazání musím postarat sám. 
Obecní policie mně sdělila, že pro podezření ze spáchání trestného činu a z důvodu možné podjatosti věc předala Policii ČR Jesenice. Případu se ujal nadstrážmistr Vitalij Belkin, od kterého jsem dostal vyrozumění s tím, že věc oznámil k projednání správnímu orgánu města Jesenice ve věci přestupku proti občanskému soužití. Poté co mu dne 25. 11. 2015 šéfredaktor osobně vysvětlil, že nám chtěl vlastně pomoct, PŘESTALO HO NAFOCENÍ ATRAPY KAMERY NEJEN ZAJÍMAT, ALE OBRÁTIL POZORNOST NA MĚ.

BYL JSEM OBVINĚN ZE SPÁCHÁNÍ PŘESTUPKU za to, že jsem na facebook napsal: „Je ale lepší zvonit, než když se radní Drahoš vracel z hospody se svojí družinou a jeden z nich házel na náš dům špinavé sněhové koule.“ To se stalo v únoru 2011, kdy radní a jeho kamarádi šli v noci z hospody a jako místo k dalšímu pobavení si vybrali náš dům. Zábavu jim překazila až moje manželka, která se vzbudila a okřikla je jako malé kluky. Jedná se o obvinění, které asi ani rozumným způsobem vysvětlit nelze a nejspíš ho čtenáři pochopí až na konci mého příspěvku.

Odbor občanských záležitostí Jesenice se NAFOCENÍM ATRAPY KAMERY VŮBEC NEZASBÝVAL s odůvodněním, že mu Policie ČR Jesenice doručila oznámení ve kterém o kameře nic uvedeno nebylo! Nepomohlo ani upozornění starostce Radce Vladykové s dotazem, co by dělala, pokud by někdo na jesenickém facebooku zveřejnil fotografii jejího domu s kamerou a doplnil, že se jedná o atrapu. Starostka na dotaz neodpověděla. Očekával jsem, že krajský úřad zjedná nápravu, ale zmýlil jsem se. Bc. Jan Krška mně napsal a kopii předal správnímu orgánu: „S ohledem na skutečnost, že Policie ČR Vás uvedla jako PODEZŘELÉHO ZE SPÁCHÁNÍ PŘESTUPKU, nemohl správní orgán postupovat jinak.“ Všude se opakuje můj nevídaný prohřešek, téměř trestný čin: „Je ale lepší zvonit, než když se radní Drahoš…“, referent to napsal třikrát, celkově je to ve spisech dokonce sedmkrát!

Po policejní linii jsem se obrátil na majora Františka Meda z Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, kde jsem byl podroben výslechu (!!!), následně na policejního ředitele generálmajora Tomáše Tuhého. Upozornil jsem je na porušení §86 občanského zákoníku, přidal moje podezření, že nadstrážmistr Vitalij Belkin ZÁMĚRNĚ ODVEDL POZORNOST od věci tím, že v oznámení správnímu orgánu zamlčel nafocení kamery, dále vykonstruoval moje bizarní obvinění a ani mně nedal možnost, abych se k němu vyjádřil a tudíž se mohl bránit. Stížnost byla smetena ze stolu, od obou jsem slyšel a dostal písemně: „BYL JSTE OSOBOU PODEZŘELOU ZE SPÁCHÁNÍ PŘESTUPKU, TAK JSTE MĚL POČÍTAT S NÁSLEDKY.“

Lumpárna šéfredaktora se u nich, stejně jako u úředníků vypařila jako pára nad hrncem! Policie často upozorňuje občany, aby nedávalo na facebook nic, co by mohlo přilákat zloděje, tady dostali od šéfredaktora jako na „zlatém podnose“ zprávu, že náš dům není kamerami chráněn, A TO DOKONCE S POŽEHNÁNÍM POLICEJNÍHO PREZIDENTA!!!

Někdo si může myslet, že se jedná o frašku, ale na rozdíl od divadelní hry zde není nic vymyšleno, všechna uvedená fakta jsou snadno prokazatelná. STAČILA JEDNA NÁVŠTĚVA ŠÉFREDAKTORA u nadstrážmistra Vitalije Belkina, moje ABSURDNÍ OBVINĚNÍ a dal se do pohybu vyškolený aparát, který ze mě udělal darebáka, zatímco ten pravý si může v klidu spřádat plány na další lumpárny, tato nebyla jeho první.

Jedno poučení z výše uvedeného vyplývá. Jestliže má občan v úmyslu nahlásit úřadům a policii lumpárnu jiné osoby, tak si musí nejdřív ověřit o koho se jedná, jinak by mohl dopadnout jako já. Pokud se podobně poškození občané nechtějí soudit, TAK PROTI OBROVSKÉ PŘESILE ÚŘEDNÍKŮ A POLICISTŮ, ČASTO ABSOLVENTŮ PRÁVNICKÝCH FAKULT, NEMAJÍ ANI MINIMÁLNÍ ŠANCI SE UBRÁNIT.

Otakar Janata

[/accordion_item][/accordion]

 

Zanechte komentář