Zamořené ovzduší, lži a pomluvy v obci Dolní Břežany

Bohužel nedílnou součástí naší politické „kultury“ je lež a pomluva. V Dolních Břežanech se někdo hodně bojí toho, že kandidáti za hnutí ANO by mohli získat ve volbách takový mandát, který jim umožní kontrolu nad hospodařením obce a proto je proti nim vedena záměrná negativní kampaň neboli útočný volební boj. Primárním cílem této kampaně je zničit, poškodit nebo alespoň oslabit protivníka, v tomto případě politického protikandidáta ANO Dolní Břežany.

Častými prostředky použití negativní kampaně bývají vymyšlené skandály, polopravdy či kompromitující informace o protikandidátovi. V tomto směru hrají při použití této metody politického soupeření nezastupitelnou roli média. Ta zprostředkovávají tyto, zinscenované polopravdy veřejnosti, jinak tomu není ani na diskusním fóru obecního webu Dolních Břežan.

Výplody voličů Rozkvětu, které se objevují na diskusním fóru na téma Komunální volby jako například „Vy zoufalci z ANO, raději byste neměli otravovat ovzduší v obci, jsou neuvěřitelná moudra, za něž by měli jejich autoři získat kandidaturu do sdružení vysoce inteligentních lidí, Mensy.

Když denně čtu ty hnusy vyslovované v řeči, která má být mojí mateřštinou, dělá se mi špatně. Vulgární výrazy anonymních přispěvatelů označující kandidáty ANO za zoufalce, šmejdy, prasata a spodinu apod., to vše za podpory starosty obce Michalíka, který s libostí tato nechutná nařčení na obecním webu vítá jako svobodu jednotlivce a rozkvětu demokracie v naší obci s tím, že se na obecním webu žádné vulgárnosti nedějí, postrádají jakoukoli úroveň.

Pokrytecká jednosměrná povaha demokracie v Dolních Břežanech bije do očí. Co se týká způsobu vedení politické soutěže, připomíná mi to situaci v zemi na východ od Čech, kde vládne Putin. Nežádoucí informace se zamlčují a ohrožování moci se trestá.

Možná to bude tím, že hlavní aktér politické scény v naší obci je prakticky seznámen s praktikami KGB, bez kterých by se nemohl obejít při své dvouleté aspirantuře ve vědeckém ústavu jaderné fyziky v Dubně v Rusku tehdy v Sovětském svazu, kdo ví…?

Pokládám si otázku, kde jsou ti opravdu slušní? Kde jsou lidé? Ano, o některých vím, ale proč mlčí, mlčí snad ze strachu? Proč ti kteří jsou znechuceni stejně jako já a mluví, nejsou slyšet? Proč je takové mrtvé ticho a kde jsou lidé? Pevně doufám, že promluví prostřednictvím hlasovacího lístku.

Jsem rád, že k těm zoufalcům, kteří údajně otravují ovzduší v obci, patřím. I když, ovzduší v obci je dávno zamořeno těmi, co z úst vypouštějí ohavnosti na obecním webu.

5 komentářů

    • Petr Bryk 6.10.2014
  1. David Březina 9.10.2014
    • Petr Bryk 9.10.2014
      • David Březina 10.10.2014

Zanechte komentář