Za informaci odměna 10.000 Kč

Dosud neznámý pachatel, patrně s cílem záměrně poškodit soukromý majetek, velice sofistikovaně ucpal v části obce Dolní Břežany – Jarov, výpust od čističky odpadních vod vedoucího z rodinného domu..

Ucpání výpusti mělo za následek poškození čističky odpadních vod a tepelného čerpadla, což byl zřejmě záměr neznámého pachatele, škoda která tímto trestným činem vznikla, byla vyčíslena na cca 200 000 Kč. Majitel nemovitosti po této události ihned podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

Poškozený se k celé události vyjádřil slovy…

Jsem toho názoru, že ten, kdo to udělal, nemůže být slušným člověkem, cloumá jim nenávist a zloba. Do konfliktu tímto zapojuje i mou rodinu, která se mnou v domě žije. A proto tomu, kdo podá policii informaci, která povede k odhalení pachatele, vyplatím odměnu ve výši 10 000 Kč.

Výpusť ústící do řeky Vltavy, která byla velmi důkladně ucpána, je řádně povolená povodím Vltavy, čili se tím majitel nemovitosti nedopouštěl žádného přestupku ani znečišťování životního prostředí.

Případem se nyní zabývá Policie ČR, která již ve věci, zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci a po neznámém pachateli pátrá.

Ten, kdo podá policii informaci, která povede k odhalení pachatele, tomu bude vypsaná odměna vyplacena prostřednictvím policie a to anonymně, splatná po obvinění.

Tags:

One Response

  1. Obyvatel Jarova 17.1.2016

Zanechte komentář