Výsledky hlasování do osadního výboru na Jarově

Na základě usnesení zastupitelstva Obce Dolní Břežany č.III.-10Z//2014 ze dne 15. 12. 2014 bylo odsouhlaseno, že ve dnech 05. 01. 2015 od 9 hod do 23. 01. 2015 do 12 hod proběhne volba tříčlenného osadního výboru Dolní Břežany – Jarov.

Dne 26. 1. 2015 byly na zasedání zastupitelstva 01/Z/2015 výsledky hlasování ve volbách do tříčlenného osadního výboru na Jarově oznámeny. Celkem volilo z 39 občanů 26, což je 67%.

Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:

Ing. Milan Liška (16 hlasů), Petr Novák (kandidoval do obecního zastupitelstva v říjnových volbách za Hnutí ANO) (14 hlasů), Bc. Jana Pokšteflová (14 hlasů) Tomáš Janša (10 hlasů), Michaela Janšová (9 hlasů) , Hana Širmarová (9 hlasů)

Následně zastupitelstvo jmenovalo osadní (místní) výbor Jarov ve složení Ing. Milan Liška, Bc. Jana Pokšteflová a Petr Novák. Výše jmenovaní jsou poradním orgánem zastupitelstva pro osadu Jarov.

Zřízení osadního výboru je cesta k lepší komunikaci s vedením obce, zohlednění potřeb dané lokality a spolupráce, která by mohla vést ke koncepčnímu a reálnému využití daného území.

Zápis o průběhu a výsledků hlasování ve volbách do osadního výboru Jarov ZDE

Zanechte komentář