Volby do Evropského parlamentu 2014

V květnu 2014 proběhnou v evropské osmadvacítce již osmé přímé volby do Evropského parlamentu.Ty se budou vůbec poprvé řídit Lisabonskou smlouvou, kvůli které se například sníží počet europoslanců z některých zemí včetně České republiky. Češi budou moci zvolit 21 zástupců 23. a 24. května.

V tomto roce je tomu 10 let, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. Do unie, jejíž podstatou nejsou úředníci v Bruselu, ale téměř tři desítky demokratických zemí

s více než půl miliardou obyvatel, které z celosvětového pohledu sdílí obdobné hodnoty a zájmy. Existence Unie umožnila zakotvit naši zemi do stabilního geopolitického prostoru a vyřešit tak její vztahy s velkým západním sousedem a mocností na Východě, objektem jejichž ambicí se dříve stávala se všemi tragickými důsledky pro národní svrchovanost. Umožnila začlenit naši zemi do silného společenství, v němž může i v budoucnosti obstát v zostřující se globální konkurenci gradované vzestupem nových světových hospodářských a vlivových center. Na trh Unie směřuje 80% českého vývozu a přichází z ní do ČR 90% přímých investic.

Z hlediska historického, současného a budoucího lze tedy obtížně najít hlubší národní zájem naší středoevropské země, než stabilní a hospodářsky úspěšnou Evropskou unii. Dějiny nás učí, že stabilita a prosperita nejsou samozřejmostí, ale že je nutné o ně svádět nikdy nekončící zápas. Volby do Evropského parlamentu, podobně jako předtím volby do Sněmovny, jsou příležitostí přinést nový impuls, sílu a schopnost ovlivňovat podobu Unie a postavení naší země v ní. Přinést změnu k lepšímu.

Sídlo volebního okrsku č. 1
Volební okrsek Dolní Břežany (občané části Dolní Břežany)
ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Sídlo volebního okrsku č. 2
Volební okrsek Lhota (občané částí obce Lhota, Zálepy, Jarov)
Klubovna nohejbalového hřiště ve Lhotě

Zanechte komentář

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich