Vlakové nádraží na osadě Jarov čeká oprava

Osadní výbor který na Jarově zahájil svou činnosti na konci ledna tohoto roku, má v současnosti dle slov předsedkyně OV Jarov, Bc. Jany Pokšteflové rozpracováno několik projektů ke zlepšení a zatraktivnění osady Jarov.

Jedním z nich který se podařilo prosadit je rekonstrukce přístupové cesty a schodiště k vlakovému nádraží. Ve spolupráci s obecním úřadem Dolní Břežany, probíhala na Ministerstvu dopravy ČR a na Správě železniční  dopravní cesty (SŽDC) jednání ohledně opravy cesty a schodů k nádraží Jarov.

Výsledkem těchto jednání bylo, že z SŽDC přišla odpověď o rozhodnutí schválení nejen opravy cesty a schodiště na nádraží, ale i o revitalizaci celé dané lokality. Práce na opravě by měli započít na podzim letošního roku. Nevyhovující dřevěné schodiště bude odstraněno a nahrazeno novým schodištěm z betonových schodišťových prvků.

Na obecním úřadě proběhla také jednání ohledně pitné vody pro osadu Jarov. Jako zdroj byla vybrána studna v Károvském údolí, z níž byly odebrány a posléze odevzdány vzorky  na laboratorní rozbor. Po obdržení výsledků bylo zjištěno že voda ve studni nesplňuje předepsané limitní hodnoty mikrobiologických ukazatelů a musela být ošetřena.

Náklady na zkoušku vody činily 1.400,- Kč, které uhradil Obecní úřad Dolní Břežany. Ten se bude rovněž finančně podílet i na zprovoznění studny.

Tags:

4 komentáře

  1. Jan Láska 10.6.2015
  2. Petr Kolář 11.6.2015
    • Gertruda Nelásková 11.6.2015
  3. Jiřka V. 12.6.2015

Zanechte komentář

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde