Uzavírka ve Vraném nad Vltavou minimálně do konce roku

Uzavírka ve Vraném nad Vltavou se protáhne…

Výběrová komise vybrala vítěznou firmu, která bude sanovat skalní masiv. Výběrová komise je pouze poradní orgán Rady kraje. Ta bude zasedat a v této věci rozhodovat v pondělí 13. 5. 2013 (dle ústního sdělení pracovníka KÚ, který měl na starosti výběrové řízení). Rada kraje, vybere vítěznou firmu a ostatním uchazečům doručí rozhodnutí a přidělení zakázky, kde je termín na odvolání 15 dní.

Obec Vrané nad Vltavou není účastníkem řízení, veškeré informace si získává zprostředkovaně. Předpokládá se, že někdy v červnu podepíše kraj smlouvu o dílo a vítězná firma nastoupí.

Součástí nabídky byla i doba realizace díla, která se pohybovala v rozmezí 5-7 měsíců. Firma, která byla nejlevnější a kterou doporučí ke schválení Radě kraje, má dobu realizace 5,5 měsíce. A jakou firmu se jedná není dosud známo.

Zanechte komentář