Tramvajové tratě do Zdib, Průhonic a Jesenice u Prahy

Středočeský kraj hodlá zlepšit dopravní propojení s hlavním městem Prahou prostřednictvím tramvajových tratí do středočeských obcí v oblastech Praha-východ a Praha-západ. Tramvaje by do několika let mohly jezdit do Zdib, Průhonic či do Jesenice u Prahy.

Podle hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO 2011), je rozšíření tramvajových tratí do obcí a měst sídlících v blízkosti Prahy, považován za jediný možný způsob, jak zlepšit dopravní propojení mezi Prahou a obcemi a umožnit tak tamním obyvatelům snazší, levnější a ekologičtější způsob dopravy.

Vedení těchto tratí na území regionu je, jak dále hejtmanka upřesnila, koordinováno s výhledovým vedením tramvajových tras zajišťovaných prostřednictvím Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s. Ten poskytuje středočeské Krajské správě a údržbě silnic, coby investorovi, své zkušenosti s provozováním těchto tratí.

Jednotlivé trasy jsou již detailně projednávány se zástupci dotčených obcí a měst. V tuto chvíli mezi ně patří především Zdiby, Průhonice nebo Jesenice u Prahy a jednání probíhají tak, aby byly v maximální možné míře zohledněny jejich požadavky na prostorové umístění vedení tramvajových tras v návaznosti na možnosti dalšího rozvoje těchto obcí.

Zanechte komentář

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde