Svislé dopravní značení v ulici Na Vršku

Obyvatelé z ulice Na Vršku, kteří v říjnu 2016 na obecním úřadě v Dolních Břežanech, podali stížnost na životní podmínky, dosáhli částečně svých požadavků.

Občané, kteří nehodlali nečinně přihlížet tomu, jak se den ode dne zhoršují jejich životní podmínky, se formou stížnosti (obsah stížnosti k nahlédnutí zde) adresovanou na obecní úřad domohli částečné nápravy a především úlevy od dlouhodobě neúnosného a citelně narušovaného klidu a soukromí, vzrůstající neohleduplnosti, ze strany nerezidentů.

Na konci května tohoto roku bylo u bytových domů nainstalováno svislé dopravní značení s dodatkovou tabulkou pro držitele karet, které vešlo v platnost dne 1. 6. 2017. Jedná se o opatření, jehož cílem je regulovat parkování v této oblasti a umožnit parkování rezidentům.

Podmínkou pro vydání parkovacích karet je trvalé bydliště v bytových domech Na vršku a vlastnictví vozu doložené kopií technického průkazu. Bohužel ne všichni majitelé bytových jednotek mají svá vozidla přepsáná v registru vozidel na sebe!

Přesto, že stížnosti, která obsahovala několik základních bodů s připomínkami, požadavky a návrhy, bylo vyhověno pouze částečně, lze považovat tento krok ze strany vedení obce za povzbudivý.

Požadavek na vyznačení vodorovného dopravní značení – Zákaz zastavení (žlutá čára souvislá) nebo Zákaz stání (žlutá čára přerušovaná) vyznačující zákaz zastavení či stání mezi bytovými domy, které by nerezidentům zabránilo parkování mezi bytovými domy, bylo Radou obce zamítnuto.

Rada obce zastává stanovisko, že nebude podporovat vyznačování žlutých čar v dílčích úsecích jednotlivých komunikací, protože problém parkování by se pouze přesunul v koncentrovanější podobě do jiných ulic. Z tohoto důvodu nebudeme vyznačovat ani žluté čáry na komunikaci u bytových domů.

Dobrou zprávou je také to, že majitel bytového domu, v němž sídlí Agentura lepší známky, připravuje projekt na zhotovení cca 6 ti parkovacích míst pro potřeby agentury na svém pozemku, čímž by se měl odbourat problém parkujících zákazníků jazykové školy mezi bytovými domy.

Dále bylo přislíbeno, že vodorovné dopravní značení Zákaz zastavení (žlutá čára souvislá) které se na komunikaci ulice Na vršku již nachází, a je v současné době téměř neviditelné a neplní tak svůj účel bude obnoveno.

Zanechte komentář