Stížnost obyvatel na životní podmínky!

 

V říjnu 2016 byla na obecním úřadě v Dolních Břežanech, podána místními obyvateli stížnost na životní podmínky.

Začátkem října zde byl publikován článek pod názvem  „Jak se v Dolních Břežanech lidem skutečně žije“ článek, vypovídající o životě místních obyvatel konkrétně z ulic Na Vršku a Za Pivovarem, článek, uvádějící některé skutečnosti na pravou míru.

Obyvatelé zmiňovaných ulic, nehodlali nadále nečinně přihlížet tomu, jak se den ode dne zhoršují jejich životní podmínky a proto sepsali stížnost, ve které sdělili problémy, se kterými se každodenně potýkají a dle zákonných postupů ji 19. 10. 2016 předali vedení obce, které požádali o schůdné řešení a nápravu.

Stížnost obsahovala čtyři základní body s připomínkami, požadavky a návrhy. Občané tak dali najevo, dlouhodobě neúnosné a citelné narušování klidu a soukromí, vzrůstající neohleduplnost, časté drzé chování ze strany místních i přespolních spoluobčanů, ignoraci a bezohledné přehlíženi ze strany vedení obce aniž by se mohli jakkoli bránit a to je velmi alarmující.

(článek Jak se v Dolních Břežanech lidem skutečně žije, čtěte zde)

Jeden z bodů stížnosti se týkal nadměrného a neúnosného obousměrného provozu, často omezené průjezdnosti ulice Na Vršku, zejména ve dnech konání třídních schůzek a podobných akcích v ZŠ. Nebyla opomenuta ani nadměrná rychlost.

Stížnost byla také směřována na plochu veřejného prostranství mezi bytovými domy. Toto vydlážděné prostranství se stalo odstavnou, parkovací plochou a průjezdovou trasou pro širokou veřejnost.

Požadavek obyvatel byl, vyznačit vodorovné nebo svislé dopravní značení mezi bytové domy, označující zákaz zastavení a stání dále dát pokyn obecní policii, aby řádně a pravidelně prováděla kontrolu jeho dodržování a v neposlední řadě oslovit agenturu Lepší známky, která sídlí v jednom z bytových domů, neboť klienti této agentury zcela prokazatelně plochu mezi bytovými domy využívají k parkování.

V dalším bodě stížnosti bylo poukázáno na parkovací místa vybudovaná u bytových domů v roce 2013 při rekonstrukci ulice Na Vršku, ta jsou z velké části celodenně blokována a to až do pozdních odpoledních hodin nerezidenty, obyvatelé bytových domů se tak potýkají s problémem zaparkovat svá vozidla. Proto bylo mj. požadováno vyhradit parkovací stání pro rezidenty a omezit pro nerezidenty.

Není od věci připomenout si, jak se k vybudovanému parkovišti u bytových domů v době před jeho výstavbou v informačním bulletinu ROZKVĚT, 43. vydání 2013 vyjadřoval starosta obce Věslav Michalik. Citace:  „Mezi domy dojde k vydláždění veřejného prostranství, bude tu malé parkoviště určené především pro zde bydlící obyvatele

Poslední bod stížnost byla soustředěna na velkoobjemové kontejnery umisťované v těsné blízkosti domů (pod okny) což značně narušuje klid v těchto ulicích i ve dnech odpočinku, klid, který zde místním obyvatelům téměř žádný nezůstal. Zde občané požadovali o umístění velkoobjemových kontejnerů v dostatečné vzdálenosti od bytových a rodinných domů.

Obyvatelé ve stížnosti také vyjádřili velkou obavu ze zprovoznění právě probíhající výstavby sportovní haly s veřejným amfiteátrem a s víceúčelovým venkovním hřištěm s umělým povrchem uvnitř školního areálu, s tím že za současného stavu parkovacích míst v obci, se podmínky pro život v ulicích Na vršku a Za Pivovarem, ještě zhorší.

Pokud by se někdo domníval, že se stížnost veřejně projednávala na některém ze zasedání zastupitelstva tak ho zklamu. O stížnosti se místostarosta Kovařík sice na zasedání zastupitelstva konaném dne 31. 10. 2016 zmínil avšak pouze letmo, nikoli však jako o stížnosti ale jako o dopisu od občanů s tím, že se tím začala rada obce nějakým způsobem zabývat.

„Chceme jen jedinou věc, aby si konečně někdo uvědomil, že všichni obyvatelé – ne jen určitá část naší obce – mají právo na normální a poklidný život v prostředí, ve kterém žijeme. Neustále vzrůstající problémy s nadměrným provozem a parkováním by měly být řešeny hned, kdy vznikají, pokud už jim nebylo možné předcházet a ne až tehdy, kdy na ně občané musí upozorňovat“, dodali občané z ulice Na Vršku a Za Pivovarem v závěru své stížnosti.

(přesný obsah stížnosti k nahlédnutí zde)

 

 

Zanechte komentář