Rozhořčení rodiče z výsledků zápisu do MŠ

Dnes 24. 4. byly se zpožděním zveřejněny výsledky zápisu do MŠ v Dolních Břežanech a na straně spousty rodičů převládá velké zklamání a znechucení, jejich čtyřleté děti nebyli opětovně přijaty do školky. 137 tolik rodičů chtělo dát své děti do místní mateřské školky, přijato bylo ale pouze 42.

Nedostatečná kapacita mateřských i základních škol přináší řadu problémů rodinám s dětmi v celé České republice, výjimkou nejsou ani Dolní Břežany. V mnoha rodinách tak nastává dilema, zda pro své děti rezervovat další rok v soukromých, zařízení a školkách v Praze. Někteří, rozvážejí své ratolesti, kam se dá. Jsou případy, kdy své děti vozí do lokalit, kde pracují, nebo dokonce děti nahlašují k trvalému pobytu k prarodičům v městských částech, kde je možnost místo ve školce získat

Starosta obce před lety nazval obec Dolní Břežany monofunkční noclehárnou ale pro mnohé rodiče se Břežany v současné době noclehárnou staly. Upozorňují nato, že nechtějí, aby jim obec sloužila jen k přespávání ale, aby zde mohli se svými dětmi i plnohodnotně žít ale, pokud musí několik let každé ráno odvážet své děti do školek v Praze a večer je zase přivážet, tak jim na místní plnohodnotný život nezbývá příliš místa ani času.

Proč se předem nepočítalo s nárůstem počtu dětí v naší obci v době, kdy se stavěly kontejnery (LEGO) na zahradě školy a proč se jich nepostavilo více nebo proč se nepřipravila stavba tak, aby se nyní mohl počet kontejnerů navýšit? To jsou otázky rozhořčených rodičů ke kterým se spousta obyvatel přikloní.

Ředitelka ZŠ a MŠ odkazuje na zřizovatele školy, obec Dolní Břežany s tím že se v těchto dnech intenzivně hledá možnosti, jak na alespoň přechodnou dobu (cca dvou let) otevřít ještě jednu třídu MŠ. Nikdo však v tuto chvíli nedokáže říci, zda se to podaří, případně kdy.

Mezi lidmi se začíná proslýchat, že se v ZŠ a MŠ nacházejí děti, které nemají trvalé bydliště v Dolních Břežanech, proto rodiče navrhují zveřejnění, jmen a trvalého bydliště přijatých dětí s tím lze jen souhlasit.

[su_spoiler title=“Kritéria pro přijetí do MŠ“ icon=“arrow“]Ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Břežany stanovila pro školní rok 2014/2015 následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti ve věku od tří let do začátku povinné školní docházky. Děti budou přijímány v následujícím pořadí: 1. Děti, které k 31. 8. 2015 dovrší šesti let (předškoláci) s trvalým pobytem v obci Dolní Břežany. 2. Ostatní děti v následujícím pořadí: 2.1. Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší) s trvalým pobytem dítěte i zákonného Zástupce v obci Dolní Břežany žádající o celodenní docházku do MŠ. 2.2 Celkem šest míst bude obsazeno dětmi na tzv. střídavou docházku. Těchto šest míst bude obsazeno dětmi, které nebudou přijaty podle bodu 2 a v žádosti o přijetí projevily zájem o střídavou docházku (pořadí opět podle věku dítěte) 2.3 Děti z jiných obcí podle věku (od nejstarších po nejmladší) [/su_spoiler]

Dolní Břežany které jsou v mediích přehnaně prezentovány, jako moderní vzkvétající obec se tak mimo jiné potýkají s vážnými nedostatky v klíčové oblasti kterou je školství.

 

Zanechte komentář