Renomé obce na úkor životních podmínek

Jakákoli nová výstavba při modernizaci obce obvykle nevyvolává u obyvatel v sousedství žádné velké nadšení. Člověk je v jádru tvor konzervativní a nebývá štěstím bez sebe, když se mění prostředí, v němž žije.

Každá nová stavba je vždy zásahem do prostředí. Někomu vyroste před okny a zastíní do té doby volný výhled, někdo se bojí přílivu nových sousedů, někomu se nemusí líbit architektonický záměr investora a pro někoho znamená nárůst dopravního zatížení a ztrátu soukromí v dané lokalitě.

S nárůstem dopravního zatížení a ztrátou soukromí při modernizaci obce, se dlouhodobě potýkají i v Dolních Břežanech, vyprávět by o tom mohli obyvatelé z ulic Na Vršku a Za Pivovarem. V současné době se v této lokalitě, na místech, kde v minulosti zemědělci obhospodařovali krajinu ku prospěchu nás všech, vyrůstá moderní sportovní hala s celkovými náklady 106 milionů korun z části hrazená obcí a ze 70 procenty dotací ministerstvem financí.

Provozovatelem této nové sportovní haly se stane základní škola, ale budou zde působit i další nájemci. Primární bude uspokojení potřeb místní školy, občanů Dolních Břežan a v neposlední řadě i občanů regionu. Hala má sloužit i pro pořádání kulturních a společenských akcí. Vedení obce Dolní Břežany v současné době dokončilo průzkum zájmu o mimoškolním využití této moderní sportovní haly. Zatím byly shromážděny návrhy všech možných zájemců a bude se rozhodovat, komu se nová hala pronajme a v jakém rozsahu.

Starosta obce Dolní Břežany Věslav Michalik prohlásil, že se všichni mají na co těšit a to především proto, že hala bude využita denně, od brzkého rána až do pozdních večerních hodin (od 8 do 22 hodin) dle jeho slov se žádná obdobná hala nenajde v celé republice a realizace této stavby dále posune renomé Dolních Břežan.

Ano, pan starosta má pravdu obyvatelé se mají skutečně na co těšit zejména ti, co v této lokalitě žijí. Co jim sportovní hala s využitím od brzkých ranních až do pozdních večerních hodin každý den v týdnu kromě sportovních, kulturních a společenských aktivit přinese, vědí ze všech nejlépe. Již v říjnu loňského roku podali na obecním úřadě zatím bezúspěšnou stížnost, týkající se životních podmínek které se po zprovoznění haly bez pochyb zdvojnásobí.

Obec měla již ve fázi zadání projektu na sportovní halu rozmyšlené dopravní napojení a jak jinak než z ulice z ulice Na Vršku. Nikdo nebral ohledy na to, že tato ulice je dlouhodobě nezdravě dopravně vytížena, nikdo si nedělal vrásky s tím, že klid a soukromí v této lokalitě jsou již dávno neúnosně a citelné narušeny, nikdo si nelámal hlavu nebo ani nechtěl nad tím, že po zprovoznění haly přijdou obyvatelé o klid a soukromí v této lokalitě i o sobotách a nedělích. Jde přeci o „Renomé“

Dolní Břežany jsou neustále dokola medializovány, jsou vyzdvihovány zásluhy vedení obce zejména starosty Věslava Michalika ale při územním plánování jsou opomíjeny dost podstatné věci a tím je poklidný život občanů. Chvástání se tím, že v posledních letech zrealizovala obec několik architektonicky zajímavých projektů, jako jsou vědecká centra nebo sochy ve veřejném prostoru řadového občana nezajímá, to že se žádná obdobná hala v celé republice nenajde už vůbec ne.

Prioritou obce má být zodpovědné rozhodování o výstavbách s předem zodpovědně vyřešenou dopravní infrastrukturou tak aby moderní projekty co nejvíce sloužily veřejnosti a co nejméně zasahovaly do poklidného života obyvatel. Vyjít bezpečně na ulici aniž by se musel obávat že ho před vlastním domem srazí auto, nebát se otevřít okno k vůli enormní množství prachu, hluku a zplodin od vozidel, které dennodenně projíždějí a parkují pod jeho okny, mít kde zaparkovat a nečelit drzému chování ze strany parkujících nerezidentů, to je to co řadového občana v lokalitě ve které žije, zajímá.

U mnohých představa o zájmu radnice na zlepšování života občanů v Dolních Břežanech už dávno vzala za své. Dopad na lidi z některých lokalit je negativní a vypadá to, že žijeme v době, kdy se vedení obce řídí heslem „My víme nejlépe, co je občánku pro tebe dobré a co potřebuješ“. Budování renomé obce na úkor životních podmínek obyvatel a získávat si tak kredity pro politickou kariéru nikoho neoslní.

Nikomu by nemělo být jedno, co se kolem něj děje, ani jaký postoj zaujímá ke svým občanům vedení obce, a těm kterým to jedno je protože se jich to momentálně netýká, by si měli uvědomit, že v budoucnu by se jich to týkat mohlo.

 

Zanechte komentář