Rekonstrukce odhalila chyby v projektu

Rekonstrukce ulice Na Vršku v Dolních Břežanech s rozpočtem 7,5 mil. Kč, která se blíží k závěru, začíná odhalovat závažné skutečnosti, týkajících se projektování okolo bytových domů.

Tato na pohled dobře působící a jevící se jako zdařilá rekonstrukce by se ve skutečnosti mohla nazvat nedomyšlenou rychlokvaškou, kdy projektant nebral ohledy na majitele bytových domů a jednotek. Došlo zde k navýšení terénu místy až o půl metru a z bezbariérových přízemních bytů se díky tomu rázem staly byty bariérové a především byty zátopové.

Stačilo půl hodiny pondělního, přívalového deště a majitelé přízemních bytových jednotek měli vodu před svými prahy! Pršet o něco déle tak by se voda dostala do bytů.

a) U bytových domů nebyl vybudován odvod dešťové vody do kanalizačního propustku
b) Terén u jednoho z bytových domů byl nesmyslně navýšen o 20 – 50 cm nad úroveň vstupů do přízemních bytových jednotek a nebytových prostor, tím tak vznikl vysoký schod a zároveň lavor, do kterého při přívalových deštích bude stékat voda.
c) Zámková dlažba byla vyspádovaná směrem k bytovému domu a to znamená, že při přívalových deštích bude voda směřovat právě tam.

Lidé z domu na parcele st. 266/1 a 266/2 si u stavbyvedoucího a jeho podřízených začali stěžovat ale bezúspěšně, byli jimi odkázáni na obecní úřad, kde si mají podat stížnost písemnou formou a sami přiznali, že jsou si vědomi špatně vyprojektovaných plánů a dodali, že by se musela celá část rozebrat a celá předělat aby došlo k nápravě…

Shrnutí rekonstrukce kolem bytových domů:

1. Byl narušen bezproblémový přístup do jednoho z bytových domů.
2. Z bezbariérových bytů se staly byty bariérové.
3. V případě vydatných dešťů bude bytový dům za této situace pod vodou

KDO JE ZATO ZODPOVĚDNÝ?

Zanechte komentář