DBMAGAZIM.CZ chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Zasláním příspěvku do diskuze souhlasíte s těmito pravidly:

Komentáře se musí týkat tématu článku.
Komentáře nesmí být anonymní ( jméno a emailová adresa jsou povinné).
Komentáře nesmí obsahovat vulgární výrazy a slovní útoky na jiné osoby, včetně ostatních účastníků diskuzí a autorů článků.
Komentáře nesmí poškozovat web DBMAGAZIN.CZ
Nebudou zveřejněny komentáře kde se jeho autor vydává za jinou osobu nebo vystupuje pod více identitami.
Komentáře nelze využívat k propagaci komerčních aktivit a jakékoli reklamě na výrobky, služby a kulturní aktivity, stejně jako i na soukromou inzerci.
Nebudou zveřejněny komentáře psané pouze velkými písmeny, jakož i další prostředky přitahující nepřiměřeným způsobem zvláštní pozornost (opakované vkládání stejného komentáře atd.)
Nepřípustné jsou komentáře propagující rasové, národnostní, náboženské a jiné nesnášenlivosti, neúctu k zemřelým a pozůstalým.

Je zakázáno, psát do komentářů stížnosti na technické problémy webu (k tomuto účelu je zde uživatelská podpora na e-mailové adrese dbmagazin@seznam.cz).

Uživatelům, kteří tato pravidla poruší, může provozovatel možnost dalšího publikování komentářů bez upozornění a sdělování důvodů zablokovat, a to i trvale.