Pokutování za otevřenou plechovku piva

Před dvěma roky břežanští radní jednomyslně schválili novou vyhlášku, která zamezuje na území Dolních Břežan, pít alkohol. Jistá část občanů možná zaplesala nad představou bezpečnějších ulic, vyčištěných od „nežádoucích“ občanů popíjejících plechovkové pivo.

Jde nicméně o podstatný zásah do lidských svobod, vůči kterému by občané neměli zůstat laxní. Zamezením zákazu pití alkoholu v břežanském veřejném prostoru se negativně dotýká nás všech. Jedná se totiž především o zásah do toho, jak smíme či spíše nesmíme trávit svůj čas v obci. Je přitom úplně jedno, zda jde o pití alkoholu či něco zcela jiného.

[su_quote cite=“Web Obecní policie Vestec“ url=“http://www.opvestec.cz/Dolni_Brezany/75_Alkohol_na_verejnosti/str_1/“]Dva muži posilněni alkoholem se dne 7.3. 2014 v odpoledních hodinách vesele bavili na lavičce v centru obce Dolní Břežany, bez ohledu na porušení Obecně závazné vyhlášky obce č. 5/2012 o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství. Hlídka Obecní policie za uvedený přestupek uložila oběma mužům na místě blokovou pokutu.[/su_quote]

Měšťácká pravidla

Pro dnešní dobu je symptomatické, že veřejné prostory stále více slouží privátním zájmům na úkor veřejného blaha. Otázka je, co to znamená. V chápání našich radních je veřejným blahem pravděpodobně to, že na ulici nebudeme potkávat popíjející spoluobčany. Co má ale s veřejným blahem společného to, že alkohol smíme pít jen na k tomu určených místech a budeme napomínáni, pokud si třeba dáme pivo někde na lavičce?

Jsou snad oním veřejným zájmem peněženky majitelů zahrádek, které v některých částech Dolních Břežan představují místo na čerstvém vzduchu, kde lze alkohol konzumovat? Jakou hodnotu pak má naše svobodná volba sednout si s přáteli do parku a svobodně a beztrestně popíjet alkohol, který jsme si sami donesli?

Podle logiky vyhlášky je naprosto v pořádku ve jménu veřejného blaha vytipovat „nežádoucí“ osoby, kterým je třeba omezit lidské svobody. Co takhle třeba nařídit také plošný zákaz automobilové dopravy v obci z důvodu znečišťování ovzduší? Bláhové! Nic takového se nikdy nestane.

Proč? Obec přeci nechce omezovat občany, kteří jsou silní, mocní, movití, a tedy „žádoucí“. Bič je potřeba především na ty, kteří nejsou za jedno s vedením obce. A v podobném duchu dělají volení zástupci z veřejného prostoru nástroj sloužící k disciplinaci, buzerování a kastování občanů.

Za pomoci různých omezení je společnost rozdělována na ty „žádoucí“ a „nežádoucí“. Aktivity těch co porušují měšťácká „pravidla morálky“ se ve veřejném prostoru stávají nepřijatelnými a prostřednictvím vyhlášky dokonce nelegálními. Tím ale zároveň dochází k vyčištění „veřejného“ prostoru pro „žádoucí“ občany, kteří ho mohou nerušeně využívat. Klidně i se skleničkou alkoholu v ruce.

Konzumace alkoholu ve veřejném prostoru je pro některé dobrou alternativou vůči neustále se zdražujícím hospodám a barům. Zároveň se tak dá žít společensky a neuzavírat se do svých domovů. Často obdivujeme jižanské národy a jejich živé uličky, v nichž lidé posedávají před svými domy, pijí a povídají si se sousedy. Ulice díky tomu ožívají příjemným společenským ruchem.

Závěr je jediný:

Podobně jako za bývalého režimu jsou obětí dozoru a disciplinace především ti, kteří se radním či policistům z nějakého důvodu, třeba i značně subjektivního, jednoduše nelíbí. Dřív stačilo mít dlouhé vlasy nebo nemít v občance razítko zaměstnavatele. Současný režim k buzeraci nepohodlných občanů používá jako záminku alkohol. A ten na ulici často pijí mladí lidé, lidé kteří konkrétně v obci Dolní Břežany, nenacházejí žádné kulturní vyžití a aktivity které by naplnili jejich volný čas. Svou vyhláškou tak radní v podstatě projevují svou neschopnost. Jednoduše potřebují zahladit nedostatky, které jejich úřad produkuje a které nejsou schopni řešit.

Vyhláška sice u akcí povolených úřady konzumaci alkoholu na veřejnosti povoluje, ale kolik takových akcí se do roka koná? Pokutování mladých lidí, kteří si v pátek odpoledne na lavičce v centru obce otevřou plechovku piva, to je vskutku k zamyšlení.

Zanechte komentář