Plat starostů, tajné nebo věc veřejná?!

Plat starostů a místostarostů, často diskutované a často také tabuizované téma. Mocní jen neradi na tuto otázku odpovídají a většinou toto téma „nějak“ zamluví.

Na nejmenovaném internetovém portálu se minulý měsíc starosta Dolních Břežan chlubí tím, že na webových stránkách obce zveřejňují platy zaměstnanců obecního úřadu a tím tak výrazně získávají důvěru svých občanů v systém, když mají možnost si kdykoli zkontrolovat co potřebují, ale není to tak zcela pravda, zveřejňovány jsou pouze souhrnné částky všech zaměstnanců nikoli konkrétních členů zastupitelstva.

Pojďme si tedy přiblížit měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí. Výši odměn a příplatků za výkon funkce členům zastupitelstev stanovuje nařízení vlády. Příručka pro personální a platovou agendu ZDE

TABULKA MĚSÍČNÍCH ODMĚN UVOLNĚNÝCH STAROSTŮ (Uvolněným zastupitelem se rozumí osoba, která vykonává volenou funkci na „plný úvazek“ a tedy za tomu odpovídající odměnu. Uvolněný zastupitel je dlouhodobě uvolněn z pracovního poměru a fakticky se stává po dobu výkonu své funkce „jakoby“ zaměstnancem obce).

 

Počet obyvatel Starostové Kč/měsíc Místostarostové Kč/měsíc Příplatek dle počtu obyvatel
Do 1000 27 425 19 874 1304 Kč na každých 100 obyvatel
Nad 1000 do 3000 27 425 19 874 13 038 + 194,90 Kč na každých 100 obyvatel nad 1000
Nad 3000 do 10000 27 425 19 874 16 933 + 72,50 Kč na každých 100 obyvatel nad 3000
Nad 10000 do 20000 27 425 19 874 22 006 + 50,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 10000
Nad 20000 do 50000 27 425 19 874 27 014 + 22,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 20000
Nad 50000 do 100000 27 425 19 874 33 800 + 8,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 50000

 

Odměna se odvíjí podle počtu občanů dané obce. Počet obyvatel Dolních Břežan je v kategorii nad 3 000 do 10000 obyvatel. Základní plat podle tabulky výše jmenovaného předpisu tedy činí 27 425 Kč. K tomu je potřeba připočítat příplatek podle počtu obyvatel ve výši 16 933 Kč + za každých 100 obyvatel nad 3000 obyvatel, je další příplatek 72,50 Kč – v případě Dolních Břežan máme cca 3 440 obyvatel, tedy 4 x 72,50 = 290 Kč. Nutné říci, že počet obyvatel se řídí počtem obyvatel k 1. lednu kalendářního roku, kteří jsou trvale hlášení v obci.

Celkem tedy máme částku:

27 425 Kč základní plat
16 933 Kč základní příplatek podle počtu obyvatel
290 Kč příplatek podle počtu obyvatel na každých 100 obyvatel nad 3000 obyvatel obce (72,50 Kč na každých 100 obyvatel nad 3000 obyvatel obce)

44 648 Kč – Předpokládaná měsíční odměna starosty obce Dolní Břežany (před zdaněním a odvody sociálního a zdravotního pojištění a v případě že je uvolněný)

Tags:

3 komentáře

  1. V.Michalik, starosta 4.8.2014
  2. Petr Bryk 4.8.2014
  3. S. Bartík 4.1.2016

Zanechte komentář

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde