Parkování v obci a argumenty zaměstnanců na náměstí

Při lednovém zasedání zastupitelstva obce Dolní Břežany se projednávalo schválení pořízení další změny územního plánu. Důvod? Problém s parkováním v obci.

Vedení obce na svém lednovém zasedání zařadilo jako bod programu, schválení pořízení změny č. 7 územního plánu. Důvodem této změny, je narůstající problém s parkováním, který se soustředí hlavně do ulic okolo centra obce a především okolo základní školy.

Starosta obce Michalik na zasedání uvedl, že výsledkem poměrně dlouhých diskuzí si rada obce myslí, že by bylo nejlepší pokusit se najít plochu, která by umožnila postavit parkoviště nebo ještě lépe parkovací dům, ve kterém by potom bylo možno umístit 150 až 200 osobních automobilů, které denně podle průzkumů, do Dolních Břežan dojíždí.

Že si vedení obce konečně uvědomilo vážnou situaci a začíná hledat nějaké řešení je velmi potěšující, ale tento krok měl být podniknut mnohem dříve a ne až nyní kdy mu parkování přerůstá přes hlavu, proto by se dalo polemizovat o tom, že bylo v minulosti značně zanedbáno územní plánování. Budovat moderní obce bez předchozího dostatečného zajištění parkovacích míst nelze.

Na problém který neúnosně narůstá a soustředí se hlavně do ulic okolo centra obce především okolo školy, upozornili již v říjnu loňského roku obyvatelé z ulic Na Vršku a Za Pivovarem svou písemnou stížností „Stížnost občanů na životní podmínky v ulici Na Vršku a Za Pivovarem“ adresovanou vedení obce na kterou reagoval v listopadu loňského roku Místostarosta Kovařík s příslibem, že obec pro zlepšení životních podmínek v této lokalitě podnikne v krátké době patřičné kroky. Ta požádala ředitelku školy, aby ovlivňovala zaměstnance v tom smyslu, aby k parkování používali nové parkoviště za školou a majitele bytového domu ve kterém sídlí agentura Lepší známky k tomu, aby zřídil parkoviště na svém pozemku.

Odpovědnost zato, že klienti a zaměstnanci agentury blokují parkovací místa a parkují před okny rezidentů, nenese agentura LZ ale ten, kdo vydal kolaudační rozhodnutí k využívání původně bytového prostoru, pro zcela jinou funkci (výuka apod.), které znamená vyšší dopravní zátěž a vyšší nároky na počet parkovacích míst.

Myšlenka parkovacího domu není špatná, ale obec nedisponuje žádnou plochou, kde by mohlo eventuelně nějaké parkování vzniknout. Původní záměr řešit parkování tím, že se v některých ulicích vyznačí parkovací místa, byl zavrhnut a regulace se neosvědčila. Poté co byl v ulici Na Panský umístěn parkovací automat, tak se parkování přesunulo do ulice Na Vršku, což se výrazně odrazilo na životních podmínkách zdejších obyvatel. Nikoho ale už nenapadlo vrátit tento krok zpět.

Co se týče neutěšeného stavu v ulici Na Vršku, tak podle starosty se situace zlepší poté, co bude mít obec novou mateřskou školu, pak se část provozu, který zde nyní je, přesune do jiné lokality. Vyjádřil se v tom smyslu, že když nebude ve dvoře základní školy mateřská škola, tak nebude důvod používat výhradně parkování před školou, jenže pan starosta pozapomněl nato, že školku nahradí víceúčelové venkovní hřiště tak že se žádná velká úleva pro obyvatele v této ulici konat nebude.

Neuvěřitelné argumenty…

Starosta se také zmínil o tom, že ohledně parkování vedl diskuzi s některými zaměstnanci obchodů z náměstí, kteří ve velké míře v ulici Na Vršku a okolo bytových domů parkují, s dotazem, proč nevyužívají nové parkoviště za školou. Jejich odpověď zněla: „Parkování na tomto místě je pro nás strašně moc daleko a chodit takovou dálku ve večerních hodinách je nebezpečné“. A proto rada obce také usoudila, že se pro parkoviště musí hledat pozemek, který bude co nejblíže centru.

Argumentace že parkoviště za školou je od náměstí strašně moc daleko, je neskutečná a těžko se hledají slova k zachování si slušného vyjadřování. Aby si zaměstnanci obchodů z náměstí určovali podmínky, jak daleko jsou ochotni parkovat od svých obchodů je už přes příliš a pokud se vedení obce hodlá těmto argumentům přizpůsobovat, tak je tady něco hodně špatně.

Jak by se panu starostovi, radním, zastupitelům kteří na zasedání zastupitelstva pravidelně mlčí nebo těm co bezohledně narušují soukromí obyvatel, líbilo, kdyby se to, co se každodenně odehrává před školou, mezi bytovými domy i v jiných částech obce, odehrávalo v jejich ulicích a před jejich okny? Nevadilo by jim to? Byli by se životem v obci spokojeni? Nazývali by Dolní Břežany moderní obcí ve které se dobře žije?

Možná by se měli občané ze zatížených ulic také obrátit na média, jako tomu bylo v ulici Ke Kapličce v případě ubytovny v Podkově, když podle pana starosty mohou pomoci při problémech. Kdo ví.

Zanechte komentář

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich