Nepravdy,lži a pomluvy před volbami

V publikovaném článku „Zamořené ovzduší v obci Dolní Břežany“ padla krátká zmínka i o složkách tajné policie v Rusku. Tato čistě osobní domněnka, byla starostou obce na diskusním fóru obecních stránek, veřejně prezentována jako tvrzení, že je některými protikandidáty označován za příslušníka KGB používající její metody. Není to pravda.

Na internetu lze dohledat tato fakta: Styk s vědeckým světem spočíval v dobách socialismu většinou jen ve výměně separátů vědeckých prací, ve vzácné účasti na nějaké zahraniční konferenci ve východní oblasti a zcela výjimečně také na Západě. Dokonce, i když zvoucí strana nabízela úhradu všech nákladů, pracovník obyčejně mimo socialistický tábor vyjet nemohl. Musel mít kladné posudky neboli „kádrové předpoklady“, jak se tehdy eufemisticky říkalo. A to jak od výboru KSČ na fakultě, od vedoucího pracoviště, od děkana, někdy od soudruha rektora, mnohdy také musel složit i úspěšný pohovor s pracovníkem StB a získat devizové zajištění a kolkovaný výpis z pražského Ústředního rejstříku trestů.

Na takovouto služební cestu nemohl pracovník vyjet na svůj soukromý pas, a jen někdo získal také pas služební, na který by se takový výjezd mohl jedině uskutečnit. V případě výjezdu museli nejbližší členové rodiny setrvat po celou dobu na území ČSSR, aby snad neemigrovala celá rodina.

Pro fyziky z východní Evropy byl ústav jaderných výzkumů v Dubně darem z nebe. Na Západ nesměli a v Dubně mohli pracovat na unikátních aparaturách, dražších než činil roční rozpočet Československé akademie věd. A kromě toho věda, zvláště pak fyzika, byla záležitostí mezinárodní, což se v Dubně nosilo.

Vše se tehdy odehrávalo pod všeobjímajícím dohledem členů komunistické strany a tajnými agenty KGB. Tak že pokud se pan starosta považuje za rudobijce, tak mi zde něco nehraje. Jako občan tohoto státu se mohu domnívat, že s praktikami Ruské tajné policie tehdy Sovětského svazu obeznámen byl, stejně jako spoustu jiných aspirantů v té době. Zajímavé je i to, že svůj solární byznys založil právě s lidmi z východního bloku.

Nikdo z protikandidátů ANO netvrdil a netvrdí, že starosta Michalik je nebo byl příslušníkem KGB. Jedná se o další záměrné překroucenou informaci ze strany Rozkvětu a jeho anonymních příznivců na obecním webu.

Zanechte komentář