Mateřská školka, akční scénář který lidem naruší soukromí

Na základě výsledků zápisu do Mateřské školy Dolní Břežany, kam se nedostaly tři desítky čtyřletých dětí, vedení obce intenzivně hledalo možnosti, jak na alespoň přechodnou dobu otevřít ještě jednu třídu MŠ. Jak se zdá tak jí našlo. Obec připravila akční scénář ale…

Z důvodu dvojnásobnému nárůstu počtu dětí v naší obci oproti běžnému průměru, na které nebylo vedení obce připraveno (na to, kolik dětí se asi bude hlásit do MŠ, není třeba nějaká studie, ale stačí vyjet seznam dětí podle data narození z matriky), se naši zastupitelé na rychlo uchýlili k akčnímu scénáři.

Místo plánované výstavby nového školního pavilonu, který by umožnil uvolnit další dvě třídy pro MŠ ale která je podle tvrzení vedení obce díky změnám na ministerstvech a pádu vlády v roce 2013 v současné době nerealizovatelná, je připravována provizorní mateřská školka ve 12 ti pronajatých kontejnerových modulech na obecním pozemku kde v současné době probíhá výstavba Regionálního informačního centra viz. foto

Zajímavou informací je to že dle dostupných informací, v době kdy muselo vedení obce vědět, že nebude dosavadní vybudované oddělení pro děti předškolního věku stačit, byla obci za přijatelných podmínek nabídnuta možnost využití soukromého zařízení MŠ, tuto nabídku však rada obce na svém zasedání dne 14.10 2013 odmítla a více se s ní nezabývala.

Smlouva o pronájmu sestavy dvanácti kontejnerů s Firmou KOMA RENT s.r.o. byla uzavřena na 22 měsíců a celkové náklady za pronájem budou činit 1.007020,- Kč bez DPH smlouva k nahlédnutí zde.

Když pomineme, že se blíží komunální volby a vedení obce se chce co nejvíce zviditelnit, tak se tato náhradní alternativa ve formě kontejnerových modulů jeví jako jediné možné řešení a lze jí považovat za docela rozumnou a rodiči vítanou. Ale že byly tyto moduly umístěny do míst obytné zóny, pod okna bytových domů v ulici Na Panský a také v blízkosti bytových domů v ulici Na Vršku kde již v minulosti své soukromí obyvatelé zde žijící ztratili, za rozumné  považovat nelze.

Zanechte komentář