Lidem v Dolních Břežanech dochází trpělivost

V minulých dnech se v ulici Akátová v Dolních Břežanech, objevil zpomalovací retardér, na tom by nebylo nic k nepochopení avšak instalaci retardéru v ulici neprovedla obec ale někdo na vlastní pěst, bez povolení. Tento počin jak jinak, vyvolal velké pobouření na obecním úřadě.

Starosta obce se k tomu vyjádřil ve smyslu, že nelze postupovat tak, že si kdokoli cokoli umístí na cizím majetku (v tomto případě majetku obce). Hájí se tím, že instalace retardéru na místní komunikaci v tomto případě ulice Akátová, která je v kompetenci obce, nejde uskutečnit bez rozhodnutí příslušného orgánu. Zde se musí dát starostovi za pravdu. Postoj místostarosty obce Kovaříka je ale poněkud k zamyšlení, ten vnímá tento počin zcela negativně a považuje instalaci retardéru v obytné zóně na tomto místě za naprosto zbytečnou, s tím že akorát povede k vyššímu hluku a náporu na tlumiče aut.

Dle samotných obyvatel žijících v ulici Akátová je tato komunikace frekventovaně využívána řidiči bydlících v zástavbě Na Svárově, jako hlavní spojnice s ulicí Nová a někteří z nich zde absolutně nedodržují bezpečnost provozu a jezdí touto ulicí lidově řečeno jako prasata.

Za těchto okolností nainstalovaný retardér v obytné zóně na místě, kde se nedodržují dopravní předpisy nelze považovat za zcela zbytečný! Možná by měl pan místostarosta své tvrzení přehodnotit a zajímat se více o problematiku nadměrného provozu s nedodržováním bezpečného provozu, než o zvýšení hluku a tlumiče aut. Pokud by hlukem někdo trpěl, tak by to byli především samotní obyvatelé této ulice ale v případě že si zde retardér nainstalovali sami, což nebylo zatím zjištěno (vlastník retardéru je neznámý) tak pak, by byli s následky evidentně smířeni a dali přednost bezpečnosti.

Nejmenovaný obyvatel obce označil na obecním fóru tento počin za „partyzánský krok“ a vnímá ho velmi pozitivně, s tím že jde o správnou věc, která napomůže zvýšení bezpečnosti provozu v dané ulici. Byť je v rozporu se stanoviskem státních orgánů. S tímto názorem nelze nesouhlasit.

Nutno podotknout že ulice (resp. její povrch) zde vznikl za výrazné podpory samotných obyvatel zde žijících, dle dostupných informací každý dům v této ulici přispěl částkou 50.000,- Kč.

Jaké budou následovat kroky k zjištění vlastníka retardéru, zda bude zjištěn a jestli bude, retardér odstraněn se určitě v dohledné době dozvíme.

Instalaci retardéru bez povolení lze považovat i za známku toho, že někteří lidé ztratili důvěru ke svým zastupitelům.

Zanechte komentář

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain