Konečně si někdo chybu uvědomil

V nedávné době byl publikován příspěvek o některých skutečnostech ohledně rekonstrukce v ulici Na Vršku. Bylo v něm poukazováno nato, že zde tato na pohled dobře působící rekonstrukce je nedomyšlená.

Projektant nebral ohledy na majitele bytových  jednotek a to především v tom směru že zde došlo k navýšení terénu místy až o půl metru a tak se u jednoho z bezbariérového přízemního bytu, stal byt bariérový a při přívalových deštích byt záplavový z důvodu že zde nebyl vybudován odvod dešťové vody do kanalizace a zámková dlažba byla vyspádovaná směrem k domu.

Po té co si vlastníci bytového domu začali stěžovat a někteří z nich podali na OÚ písemnou stížnost tak si někdo chybu uvědomil a zjistil, že stížnost je oprávněná a že projekt nebyl zcela v souladu s lidským rozumem a tak došlo k tomu, že se vše začalo předělávat.

Stavbyvedoucí a dělníci samotní se k tomu vyjádřili v tom smyslu, že věděli, že to zde není zcela v pořádku, ale museli se držet stavebního plánu a až po dokončení se s tím mohlo začít něco dělat. Nyní už je konečně dešťová voda svedena do vybudovaného odtokového žlábku a následně do kanalizace a přístup do přízemních bytů je opět bezbariérový a jejich majitelé mohou v klidu spát.

Dokončit něco o čem se ví, že to není zcela v pořádku a až pak to začít předělávat se neslučuje s logickým myšlením.
Musejí si vždy občané nejdřív stěžovat a upozorňovat  aby bylo vše v pořádku? PROČ DĚLAT NĚCO JEDNODUŠE, KDYŽ TO JDE SLOŽITĚ!

Zanechte komentář

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich