Kaštanová alej v Dolních Břežanech se bude asfaltovat

Kdysi dávno naši předkové zasadili stromy a vytvořili jako svůj odkaz, romantickou kaštanovou alej avšak současné vedení obce se rozhodlo, že si vytvoří svůj vlastní odkaz a kaštanku vyasfaltuje.

Uváděným důvodem je cyklistické a pěší spojení Dolních Břežan a Lhoty a následně by na tento úsek mělo navázat propojení této cyklostezky s břežanskou místní komunikací Za Hřištěm. Takto vznikne cyklistický příjezd/příchod kolem fotbalového hřiště směřující k budoucímu výzkumnému ústavu Extreme light infrastructure.

 

Trochu z historie
V 80. letech bylo na začátku vstupu do aleje vybudováno parkoviště, bylo zde i posezení pro turisty, toto místo je dnes hustě zarostlé lesním porostem. Kaštanová alej a les, na jehož okraji se alej nachází, byla často využívána bývalou základní školou k turistickým, sportovním a zábavným aktivitám, probíhaly zde branné závody ve spolupráci s tehdejšími složkami vojska ministerstva vnitra sídlících v břežanském zámku. Každoročně zde tehdejší ZŠ pořádala se svými žáky sběr plodů – kaštanů pro lesní správu jako kvalitní potravu pro spárkatou a černou zvěř. Taktéž se podílela na úklidu a čistotě aleje a lesních stezek.

 

V dnešní době na žáky nynější ZŠ zde ve spojitosti s nějakou ekologickou, sportovní činností, brannou výchovou či sběrnou aktivitou v kaštance nenarazíte, některé kaštanovníky usychají a pomalu a jistě umírají, stezky jsou zarostlé. Na prahu aleje železná závora a u ní pohozené odpadky.

 

Tvrzení že vyasfaltovaná kaštanová alej na kráse neztratí je nesmysl, a že by toto spojení, vzhledem ke skoro dvojnásobné délce oproti cestě po silnici, mělo sloužit primárně obyvatelům jako spojnice Lhoty a DB o tom lze silně pochybovat. Nelze se ani přiklánět k názorům některých obyvatel, že to bude pěkné spojení dvou částí obce především pro rekreační sportovce a volnočasové využití.

 

Otázkou zůstává co s odumírajícími kaštanovníky? Doufám, že to již nebudu muset řešit já, ale moji nástupci prohlásil starosta obce! To lze považovat za velkou lhostejnost nechat vyasfaltovat kaštanovou alej a o osud usychajících stromů a jejich náhradu nechat na jiných. Už nyní je nejvyšší čas se záchranou a obnovou stromových porostů zaobírat!

 

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Předpokládá se, že do konce roku bude cyklostezka Lhota – Břežany realizována.

Zanechte komentář