Jak se v Dolních Břežanech lidem skutečně žije

O tom jak se v Dolních Břežanech lidem skutečně žije, vypovídá ulice Na Vršku, stačí se do této ulice zajít podívat zejména v průběhu školního roku v ranních a odpoledních hodinách.

Nadměrný obousměrný provoz, o nepřiměřené rychlosti nemluvě, často omezená průjezdnost, parkování mezi bytovými domy pod jejich okny, hluk spojený se znečišťováním ovzduší zplodinami, ohrožování bezpečnosti ale především narušení soukromí, to je výčet toho, s čím se potýkají obyvatelé v ulici Na Vršku a Za Pivovarem. Dovolím si tvrdit, že ulice Na Vršku je v současné době co se týče nadměrného provozu, po ulici Pražská nejhůře postiženou oblastí Dolních Břežan.

V roce 2013, došlo k rekonstrukci ulice Na Vršku, po jejím ukončení zde byl umožněn obousměrný provoz, který je v současné pro místní noční můrou. V souvislosti s rekonstrukcí této ulice došlo také mezi čtyřmi bytovými na-vrsku-3domy k vydláždění veřejného prostranství, netrvalo dlouho a z tohoto prostranství si široká veřejnost udělala odstavnou a parkovací plochu, což vedení obce vzhledem k nedostatku parkovacích míst v obci zřejmě vítá.

Samotná parkovací místa vybudovaná u bytových domů, která měla být určená především pro zde bydlící obyvatele, jak ostatně starosta obce veřejně uvedl v informačním bulletinu ROZKVĚT (43. vydání 2013), jsou pro místní jen utopií, zaparkovat je zde mnohdy zcela nemožné zvláště přes den.

V této ulici bylo také vyznačeno Vodorovné dopravní značení (žluté čáry u krajnice) které signalizuje zákaz zastavení a má stejnou platnost jako klasické svislé značky (zákaz zastavení), ale nikdo ho nerespektuje a obecní policie placená z kapes daňových poplatníků, se tím nezabývá.

V současné době obec instalovala parkovací automat v ulici Na Panský s cílem regulovat parkování v této oblasti. Tento regulační krok, měl za následek nasměrování parkujících z této oblasti pod okna bytových domů v ulici Na Vršku, stalo se to, čeho se obyvatelé z této ulice obávali.

V září byla zahájena výstavba nové sportovní haly, která bude součástí školního areálu ve zmiňované ulici, ta má vyřešit problém nedostatečné kapacity školní tělocvičny. Halu mají pro svou činnost využívat také místní sportovní kluby, místo zde má být i pro rekreační sport a v  neposlední řadě má hala sloužit pro pořádání kulturních a společenských akcí které se mají konat nejen v hale samotné ale i na veřejném prostoru před sportovní halou, který má být řešen jako amfiteátr, což lze označit za alarmující stejně jako nový záměr vedení obce přestavět původní sportoviště uvnitř školního areálu na víceúčelové venkovní hřiště s umělým povrchem, které má být otevřeno pro veřejnost večer a o víkendu.

parkovaniAlarmující z toho důvodu, že po vybudování a zprovoznění sportovní haly a víceúčelového hřiště se obyvatelé v lokalitě Na Vršku ocitnou v jakémsi živém skanzenu, na který se budou jezdit dívat a využívat jej lidé i ze širokého okolí a to je další krok k výraznému navýšení provozu a odebrání zbytku soukromí které zde bydlícím ještě zůstalo.

Proto radovat se ze sportovní haly za sto milionů, když si již nyní zde žijící obyvatelé připadají, jako na jižním městě není zrovna na místě, krom toho se jich nato, zda chtějí mít za hranicí svého obydlí sportovní halu, nikdo neptal.

Zachování soukromí a poklidný život obyvatel v Dolních Břežanech doposud nebylo a není na pořadu dne, ulice Na Vršku je tomu všemu ukázkovým příkladem, ale není to jediná ulice, kde se potýkají s podobnými problémy, například v ulici Dělnická, kde se nachází zdravotní středisko, lidem taktéž dochází trpělivost a jsem přesvědčen, že přibudou i další místa.

Namísto vytváření důstojných podmínek pro příjemné a klidné bydlení v užším sepjetí s přírodou, je v Dolních Břežanech upřednostňován pohodlný městský styl života. Mnohamilionové projekty nedotažené dokonce, projekty vznikající bez předcházejícího zajištění dostačující parkovací infrastruktury, to vše jsou doložitelné a reálné činy starosty obce Věslava Michalíka, činy které jsou vidět.

PS: Článek byl zveřejněn na základě nespokojených obyvatel v ulici Na Vršku a Za Pivovarem

2 komentáře

  1. Antonín Melichar 6.10.2016
  2. Miroslav Polanecký 29.12.2016

Zanechte komentář

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde