DBMAGAZIN – Nezávislé Dolnobřežanské listy, založené v roce 2012 s cílem, doplňovat především ty informace, které nejsou zveřejňovány na oficiálním webu obce Dolní Břežany, ať již z důvodů kapacitních, politických či zájmových. Poskytujeme informace, zaměřené především na veřejný prostor, krajinu a nakládání s veřejnými prostředky.

Články vyjadřují čistě osobní názor a postoj jejich autorů pokud není uvedeno jinak. Za žádných okolností je nelze ztotožňovat s názorem či stanoviskem jakýchkoli seskupení či politických stran. Tento web není nikým finančně podporován!

Smyslem tohoto informačního webu není publikování článku s přehnaně odbornými výrazy kterým ne každý rozumí. Na DBMAGAZINU najdete články psané tak, aby jim  porozuměl každý.