Dolní Břežany po květnovém osvobození v roce 1945

Dolní Břežany po květnovém osvobození v roce 1945.

Po květnové revoluci a osvobození se život v Dolních Břežanech vracel do normálních kolejí, i když některé následky přetrvávaly dále.

Kromě ztrát na životech bylo narušeno hospodářství a to nejenom průchodem německých jednotek, ničením a rekvírováním majetku, ale zejména opožděním zemědělských prací. Narušeny byly i takové složky každodenního života, jako je docházka dětí do školy.

Již od vánoc roku 1944 si děti chodili do školy jenom pro úkoly a pravidelné vyučování začalo až 2. června 1945, kdy byla poničená škola uvedená do pořádku. V prvních týdnech po 9. květnu zůstaly v okolí ještě jednotky Rudé armády, které čistili kraj od zbylých Němců. Část sovětských vojáků byla ubytována i v břežanské škole.

20. května 1945 se sešla první schůze MNV po skončení okupace, na které byly provedeny doplňovací volby do původního prozatímního Národního výboru. Nejsilněji v něm byla zastoupena KSČ.

Úkolem obnoveného Národního výboru bylo především zabezpečit plynulé zásobování, provést soupis škod, zajistit Němce a kolaboranty a zabezpečit plynulost zemědělství. Činnost obnovili i společenské a kulturní organizace v obci: Hasičská jednotka, podpůrný spolek beseda, Sokol, SK Olympie.

Přestože velká část břežanského obyvatelstva dojížděla za prací mimo obec nebo se věnovala v obci živnosti, ekonomické těžiště Dolních Břežan leželo v zemědělství.

Situace po roce 1945 nebyla lehká. Opožděné nebo zcela zanedbané práce na polích, nedostatek tažných zvířat(následek rekvizicí), nedostatek strojů. Pro zajištění dostatečného zásobování v celostátním měřítku byly od roku 1946 ukládány zemědělcům povinné dávky obilí, masa, mléka, vajec a ostatních zemědělských produktů, které však pro další potíže (nedostatek hnojiva, úbytek pracovních sil) často nemohly být plněny.

Nejtěžším poválečným rokem pro zemědělce byl rok 1947, kdy po dlouhém suchu nastala neúroda, jejíž následky mohly být napraveny jen s mezinárodní pomocí, a ohrožení úrody i pro příští rok. Podzimní setí v Dolních Břežanech mohlo být zahájeno až po deštivém listopadu, v prosinci.

… pokračování v článku Život v D. Břežanech po únorových událostech 1948

 

Zanechte komentář

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain