Dolní Břežany: Okupace 1939-45 I.

Okupace Československa v roce 1939 zasáhla každou obec, každého člověka. Výjimkou samozřejmě nebyly ani obce v bezprostřední blízkosti Prahy, naopak právě středočeská oblast patřila k Němci nejvíce sledovaným krajům.

Dolní Břežany a sousední obce se v době nacistické okupace ocitly v silně exponovaném území mezi Prahou a vojenským cvičištěm SS, které bylo zřízeno ve vysídleném území Neveklovska a Sedlčanska v roce 1942. Právě tato poloha v oblasti s výrazným soustředěním německých vojenských jednotek a význam komunikací procházející obcí, zejména blízkost zbraslavského mostu na západní břeh Vltavy, přispěla ke složité situaci v květnu roku 1945.

Ihned po obsazení zbytku Československa přikročili okupanti k rázným akcím proti českému obyvatelstvu. První vlna zatýkání, jedna z nejsilnějších, i když ne s nejtragičtějšími důsledky, postihla již 16. a 17. března 1939 ve středních Čechách komunisty, německé antifašistické emigranty a židovské obyvatele.

Také několik břežanských komunistů bylo zatčeno a uvězněno na Pankráci a ve věznici na Karlově náměstí. Zakrátko byla sice nařízena revize a většina zatčených v akci Gitter (Mříž) byla propuštěna, ale postižení na utrpěná příkoří nezapomněli. Právě z nich se začínal organizovat protifašistický odboj.

Dělníci z Dolních Břežan kteří pracovali v Modřanech, se již na podzim roku 1939 setkávali s velice rozšířeným ilegálním časopisem nekomunistické odbojové organizace „ V boj“ Koncem roku 1944 byly Dolních Břežanech položeny základy k vytvoření revolučního národního výboru, jehož iniciátory byli členové KSČ. Národní výbor po předběžných krocích navázal styky i s ostatním obyvatelstvem, včetně starosty a velitele četnické stanice.

K aktivnímu vystoupení národního výboru, jehož předsedou byl komunista Jan Beran, došlo na přelomu dubna a května 1945. Schůze ilegálního národního výboru se konaly na obecním úřadě, jehož někteří představitelé se stali členy nově vytvořeného Národního výboru.

Již v dubnu navázal NV spojení s velitelstvím odbojové skupiny v Jesenici, které organizovalo květnový odboj v obcích jižně od Prahy podél důležitých komunikací mezi cvičištěm SS a Prahou. Hlavním úkolem břežanského NV bylo opatření zbraní, které byly přislíbeny v Modřanech, a soupis vojáků.

… pokračování Dolní Břežany: Okupace 1939 – 1945 část II.

 

Tags:

Zanechte komentář

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich