Dolní Břežany: Okupace 1939-45 III.

Okupace Československa v roce 1939 zasáhla každou obec, každého člověka. Výjimkou samozřejmě nebyla ani obec Dolní Břežany, naopak právě středočeská oblast patřila k Němci nejvíce sledovaným krajům.

Zbraně, které byly odebrány Todtově organizaci, padly opět do rukou Němcům, byl vydán zákaz vycházení pro všechny muže, ženy mohly vycházet jen s bílými páskami, obec byla terorizována a rabována, byly i ztráty na lidských životech. Celkem bylo zavražděno 13 mužů a jedna žena byla zraněna.

Střelbou byl překvapen také oddíl vracející se ze Zbraslavi. Z něj byli zastřeleni dva muži ( A. Špála a L. Fajfr), dva muži byli zastřeleni, když se vraceli jako spojka z Ohrobce (J. Boháček a B. Křehlík). Ostatní byli zavražděni ve svých domovech před očima rodin. (V. Kubát, M. Víšek, A. Krňanský, K. Šiška, B. Klimeš, M. Klimeš, A. Dvořáček, J. Souček a J. Mračno).

Sedmého května odešel oddíl esesáků a na jeho místo přišla mnohem silnější jednotka Wehrmachtu (asi 1500 mužů), silně vyzbrojená děly a tanky. Obec byla vyhlášena za partyzánskou, rabování a teror pokračovaly, činnost odbojové jednotky a národního výboru byla zcela přerušena a obec se navíc měla stát pevností, ve které se Němci připravovali k obraně.

Jejich hlavním úkolem bylo kontrolovat důležitou komunikaci na západ a chránit ustupující německé jednotky a zároveň bránit postupu českých odbojářů na pomoc Praze. Odsun německých jednotek přes Břežany pokračoval i 8. května pod ochranou děl, která byla rozestavěna kolem celé obce. Toho dne prošla i početná vojenská kolona 5000 mužů, která zrekvírovala koně a jízdní kola.

Odsun nepřítele ustal až 9. května, kdy byla obec již zcela vyrabována. Škody byly po osvobození odhadnuty na 2,5 milionu Kčs. První sovětský tank se v Dolních Břežanech objevil 9. května. Zakrátko bylo dosaženo spojení se Zbraslaví a zahájeny akce na vyčištění okolí od posledních ozbrojených Němců.

Ihned 9. května a v následujících dnech byla v obci zorganizována akce k udržení plynulého zásobování Prahy potravinami. Přechod k hospodaření v míru byl zahájen.

Podle oficiální zprávy pro Svaz protifašistických bojovníků z r.1945

Tags:

Zanechte komentář

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich