Zhodnocení diskuze na obecním webu

Diskuze na obecním webu Dolních Břežan před komunálními volbami 2014 byla zajímavou sondou nejen do názorového spektra občanů, ale především do schopností přijímání nových situací a jejich bezprostředních reakcí na ně.

Stalo se tak po té, kdy v obci kandidovalo více subjektů než dříve (roky jediná obvyklá kandidátka). To mnohé občany zřejmě velmi znejistilo a vedlo i k nebývalým reakcím. Odrazem byl právě i web obce.

Jestliže téměř třetina vyjádření, prakticky všechna anonymní (pod nicky Jiří. V., Nebureš, Plaa, Spokojený občan, atd.) je eticky nepřijatelných, protože užívají zcela vulgární výrazy a jinde určitě nepublikovatelné výrazy (např. pěkný šmejd, všiváci jedni ubohý, prasata do politiky, výhra nad šmejdama, jedná se o odpad ve světě internetu, ty štěnice, nemáte koule,… nejnižšími pudy vedených ubožáčků různých hnusných režimů,… totální magor atd.), nelze takto vedenou diskuzi přijmout či ji dokonce ocenit.

Odpovídala vypjaté předvolební atmosféře v Dolních Břežanech , kde se po dlouhých letech nevolilo manifestačně, tj. jedinou kandidátkou a pro mnohé občany to byla situace zřejmě nepřijatelná, nezvládnutelná a nestravitelná. A to i přes to, že volby značí vybírat z alespoň dvou variant. Vyjádření mírnější jako… zoufalci z… jste exoti, právě vylíhnutý sládek, propojení oligarchů a estébáků, hlásat bludy, pomluvy… a další emocionálně vypjaté formulace lze na vrub toho nezvládnutého emočního napětí přičíst. To se potvrdilo ihned po odpadnutí emocí.

Pouze menší třetina vyjadřovala názory sice rovněž ostře, ale bez vulgarit a vcelku věcně. Pokud přidáme i podíl slušně vedené diskuze, svědčí to ve prospěch velké skupiny občanů, kteří umí v přiměřené míře objektivity vážit klady i nedostatky všech jevů ve svém okolí, posoudit aspekty výhodné či nevýhodné při různých variantách řešení a to je dobrý základ pro budoucí aktivnější komunikaci zvolených zástupců s občany.

Zhodnocení obsahu dle úrovní: Od 28. 4. 2014 bylo na diskuzním fóru celkem 145 vstupů.

Úrovně                                                                                      Příspěvky               Procenta
Věcné a slušné 43 29,6 %
Kritické, na hranici přijatelnosti 50 34,4 %
Vulgární, nevěcné, nepřijatelné 39 26,8 %
Nelze hodnotit, 13 8,9 %

Aniž by bylo nutné jakkoliv obsahově cenzurovat diskuzi, je žádoucí nejen důrazně apelovat na slušnost v komunikaci, ale také dát vždy jasná stanoviska ke zveřejněným nevhodným výrazům. A v tomto směru má administrátor obecního webu (starosta obce) dosud rezervy.

Výňatek ze zmiňovaného článku v Náš REGION  .“.. diskuze je po celou dobu slušná, bez vulgarit, bez nutnosti do ní jakkoli zvnějšku zasahovat…“

Ve 12. ročníku soutěže otevřenosti úřadů OTEVŘENO x ZAVŘENO, jejíž vítězové byli slavnostně vyhlášeni v pondělí 29. září letošního roku v Praze, obdržel 3. místo i starosta obce Dolní Břežany, Věslav Michalík za diskuzi s občany. Je pravdou a nelze to starostovi upřít, že v diskusním fóru na webu obce občanům na jejich otázky odpovídá.

23. října 2014 (dvanáct dní po komunálních volbách) však vyšel ve zpravodaji Náš REGION (uváděný jako nezávislý místní zpravodaj), o této události článek, ve kterém se starosta zmiňuje i o slušnosti diskuze. Tento článek já osobně považuji za nepravdivý.

 

Zanechte komentář