Dělníci z východu vyvolali velký rozruch

V Dolních Břežanech vypukl velký rozruch. Začátkem tohoto týdne, bylo v prostorách budovy Podkova ubytováno několik desítek mužů (někteří tmavší pleti) a to nenechalo klidnými především obyvatele přilehlých bytových domů, ti z obav zda se třeba nejedná o uprchlíky, nelenili a ihned zalarmovali Obecní policii.

Povolaná Obecní policie která dorazila v krátkém čase, při provádění kontroly těchto osob zjistila, že se jedná o agenturní pracovníky bulharské národnosti (každý s platným pracovním povolením), pracující pro stavební firmu na výstavbě obchodního centra Chodov. Přesto se okamžitě mezi obyvateli rozšířily velké obavy z nárůstu kriminality, ztráty bezpečí a nepořádku.

To, že u obyvatel nevyvolá žádné velké nadšení a nebude nikdo štěstím bez sebe, když se v prostředí, ve kterém žije, začnou pohybovat osoby cizí národnosti, se dalo ale očekávat a zvlášť v době celosvětové uprchlické krize a jak už to tak bývá, vše vrhá špatné světlo i na toho kdo ubytování poskytuje, v tomto případě jde o provozovatele soukromého objektu Podkova.

Před patnácti lety byla Podkova velmi vyhledávaným místem v Dolních Břežanech, místem které navštěvovali nejen místní ale i přespolní. Restaurace a hudební produkce nacházející se v komplexu budovy, byly navštěvovány v hojném počtu, v té době ještě nikomu existence Podkovy nevadila, ale doba se mění a s přílivem nových obyvatel do této lokality se v průběhu několika let Podkova stala trnem oku a terčem mnoha stížností což mělo za následek ukončení jejího provozu.

Netrvalo dlouho a objevila se první stížnost na nepořádek okolo kontejnerů v této lokalitě připsaná na vrub dělníků, což správce objektu striktně odmítá. O tom že se dělníci v objektu ubytovaní, během týdne, značnou měrou podíleli na zaplnění kontejnerů a tím pádem se staly stávající kontejnery nedostačujícími, což mělo za následek vznik nepořádku na veřejném prostranství, není pochyb ale svalovat veškerou vinu na dělníky hned druhý den po jejich ubytování, je poněkud předčasné a není na místě.

Jedním z problémů bude také zřejmě i to že polovina kontejnerů je zde uzamčená a polovina ne, to že jsou uzamčené kontejnery mnohdy při vývozu poloprázdné, potvrdili samotní pracovníci, kteří zde svoz a likvidaci komunální odpadu provádějí a sami na tuto skutečnost již v minulosti upozornili obecní úřad. Možná kdyby tomu tak nebylo, nepořádku by se předešlo.

Na základě osočení, správce objektu doposud otevřený kontejner určený pro tento objekt také uzamkl a všichni ubytovaní dostali přísný zákaz jakkoli manipulovat s odpadky s tím že veškerý odpad bude likvidovat a do kontejnerů umisťovat sám, aby se tak předešlo tomu, že nepořádek kolem kontejnerů bude připisován na vrub Podkovy.

Lidé si většinou uzamykají kontejnery jako opatření proti občanům, kteří drze svůj domácí odpad vyváží do kontejnerů v jiných částech obce. Je potřeba si ale uvědomit, že si pak nechávají draze vyvážet poloprázdné kontejnery. Možná by bylo dobré, aby si obyvatelé z lokality u Podkovy po dohodě s obecním úřadem stanovili nějaká pravidla ohledně jejich zamykání.

Co se samotného ubytování dělníků z východu v soukromém objektu týče, nechť posoudí patřičné úřady, ale podle vyjádření správce objektu by se mělo jednat o dočasné ubytování a vše je v současné době v řešení. Každopádně obavy z nárůstu drobné kriminality a ztráty bezpečí nelze nikdy podceňovat, čas ukáže jak se věcí mají.

 

Zanechte komentář