Cyklostezka z Jarova do Vraného nad Vltavou

V pátek 23. 5. 2014, výběrová komise obecního úřadu ve Vraném nad Vltavou rozhodla a písemně vyrozuměla všechny ucházející se firmy o rozhodnutí o přidělení zakázky na výstavbu cyklostezky z Jarova do Vraného n. Vl.

Nabídnutá cena vybrané firmy (jméno vítězné firmy, ani cenová nabídka nemůže být zatím zveřejněna, rozhodnutí nenabylo právní moci) je v souladu s předpokladem vedení obce.

Pokud do 15 ti dnů od doručení některá z firem nepodá námitku, tak bude s vítězným uchazečem podepsána smlouva o dílo. Všechny podklady z výběrového řízení byly zaslány i na ROP (Regionální operační program Střední Čechy) jako součást podmínky dotace, a ten do 10 ti dnů rozhodne, zda výběrové řízení proběhlo v pořádku.

V momentě, kdy bude podepsána smlouva o dílo, tak dojde k vyjednávání spolu s TDI (technický dozor investora), stavbou a odborem dopravy o podmínkách na pozemní komunikaci. S největší pravděpodobností nastane  osazení dopravních značek práce na komunikaci, ke snížení rychlosti a osazení značek výjezd ze stavby. Možná také ke krátkodobému omezení provozu do jednoho pruhu, pokud bude stavba potřebovat provádět práce z vrchu, z komunikace.

Výstavba cyklostezky bude technologicky a konstrukčně velmi náročná. Ve dvou místech obzvláště. Břeh je úzký a strmý, proto nebude cyklostezka příliš široká. Svah se bude muset postupně rozebírat, na patě svahu (u hladiny Vltavy) budou navezeny obrovské kameny, které budou nosným prvkem svahové konstrukce. Za tyto obrovské kameny se založí menší a pak opěrná zeď, která bude zapuštěna do země.

Jestli se tedy nikdo neodvolá, tak bude staveniště vítězné firmě předáno v červnu s tím, že vlastní realizace musí být ukončena do konce října.

Zanechte komentář