Byty na břežanském náměstí rozprodány!

Obytné náměstí v obci Dolní Břežany, projekt od samého počátku podporovaný obcí za účasti Arcibiskupství pražského a soukromého investora který nebyl nikdy dotažen dokonce a skončil v insolvenci, se nachází v prodejním procesu.

Na začátku září 2016, byly formálně zahájeny prodeje bytů a rodinných domů v Dolních Břežanech. Angažované realitní kanceláře ve spolupráci s manažerem projektu začaly nabízet nemovitosti (31 bytů a 6 rodinných domů) dlužníka Centrum Dolní Břežany, s.r.o. k prodeji.

Prodejní procesy ohledně nemovitostí dlužníka (bytů a rodinných domů). Dle insolvenčního správce se daří prodávat nemovitosti za ceny, které jsou stejné nebo vyšší než ty, za které nemovitosti nabízel dlužník.

Stav prodejů je následující:

u 11 jednotek byl podán návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujících
u 2 jednotek již byla podepsána kupní smlouva a insolvenční správce čeká na platbu kupní ceny,
u 5 jednotek již byla podepsána rezervační smlouva a uhrazen rezervační poplatek
u dalších 15 jednotek eviduje insolvenční správce ústní rezervace.
4 jednotky jsou prozatím volné

K předání prvního bytu by mělo dojít tento týden. Na účet IS bylo doposud uhrazeno na kupních cenách celkem 55.612.538,- Kč.

Manažerem prodeje byl angažován Ing. Chmelík (Krmenčík & partneři, advokátní kancelář s.r.o.), odměna za jeho činnost, která je časově omezena do konce roku 2017 a byla určena ve výši 60.000,-Kč měsíčně bez DPH.

Vedle této odměny má pan Chmelík právo na mimořádnou odměnu za výsledek (success fee) ve výši 1,500.000,-Kč bez DPH v případě, že dojde ke zpeněžení všech nemovitostí dlužníka, na nichž vázne zástavní právo pro zajištěného věřitele Česká spořitelna, a.s.

V případě, že dojde ke zpeněžení všech nemovitostí dlužníka, na nichž vázne zástavní právo pro zajištěného věřitele Česká spořitelna, a.s., za cenu vyšší než je cena stanovená posudkem znalce pro účely insolvenčního řízení, navyšuje se mimořádná odměna za výsledek (success fee) o 500.000,-Kč bez DPH.

V současné době, také probíhá příprava výběrového řízení na prodej domu č. 705 („dům u Fontány“) a nebytových prostor které měly občanům sloužit jako společenský a konferenční sál.

Zástupce České spořitelny konstatoval, že k prodeji domu č. 705 a nebytových (retailových) prostor udělila ČS jako zajištěný věřitel pokyn, na jehož základě IS angažoval poradce KNIGHT FRANK coby organizátora výběrového řízení.

 

Zanechte komentář