Bezbariérové spojení mezi ulicemi pod okny obyvatel

V současné době probíhá a do poloviny září bude dokončena realizace bezbariérového spojení pro pěší, matky s kočárky či invalidy mezi ulicemi Na Vršku a Na Panský.

Toto napohled dobře působící a mistry svého řemesla zhotovované dílo, kterým se starosta obce snaží narychlo posbírat kredity před komunálními volbami nelze však považovat za chloubu nýbrž za další krok k odebrání soukromí obyvatel v této lokalitě.

Po té co obec v minulosti obdržela dotaci na rekonstrukci ulice Na vršku a v listopadu loňského roku její představitel slavnostně po dokonání tohoto díla přestřihl slavnostní pásku, byl zde umožněn provoz vozidel bez jakéhokoli zajištění zpomalení mezi domy (výhybny, zpomalovacími pásy) tak aby se zde řidiči mohli pohodlně projíždět a zkracovat si cestu rychlostí mnohdy životu nebezpečnou v obou směrech, tak že se lidé z bytových domů v této ulici v ranních hodinách bojí vykročit se ze svých domovů díky totálnímu kolapsu najíždějících rodičů přivážejíc své ratolesti do školy, přišlo na řadu bezbariérové spojení ulic.

Vedoucí chodník z ulice Na Panský a umístění laviček přímo před okny přízemního bytu jednoho z bytových domů viz foto, jeho nájemníky rozhodně nepotěší. O tom že zde nebyl brán zřetel na soukromí zde žijících občanů nelze pochybovat. Prezentace tohoto spojení ulic jako bezbariérové pro invalidy, by měla být přehodnocena, lze si jen těžko představit, že by měl klikatou do kopce stoupající cestu na dlážděném nerovném povrchu absolvovat např. vozíčkář na svém invalidním vozíku.

O čem se vedení obce zapomnělo veřejně zmínit je to, že v ulici Na Vršku nechalo v nedávné době zlikvidovat najatou firmou zatravněné pásy podél celé ulice a též prostranství kolem bytových domů které bylo součástí loňské rekonstrukce, škodlivými herbicidními prostředky. Má-li být zničený trávník nahrazen výsadbou stromů a keřů z nedávno získaných dotací na realizaci nových ploch veřejné zeleně ze Státního fondu Životního prostředí, tak pak tady není zcela vše v pořádku. Nahrazovat zeleň, na kterou již byly vynaloženy finanční prostředky z obecní kasy zelení novou nelze považovat za úsporný krok.

Ulice sice dostanou nový vzhled, ale položme si pár otázek. Mohou si v ulici Na Vršku bezpečně hrát děti zde žijící? Mohou mezi domy jezdit na kole? Mohou je rodiče bez starostí pustit ven, když zde jezdí auta?

Líbilo by se panu starostovi a jeho sousedům kdyby v ulicích, ve kterých žijí a kde mají božský klid, který si před lety pečlivě zajistili, odehrávalo to co v ulici Na Vršku? Určitě ne!

Zanechte komentář

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde