Bez prostoru vyjádřit se k záměrům obce

O rozhořčenosti občanů na diskusním fóru webu obce Dolní Břežany ohledně umístěním kontejnerového stání před jejich domy…

S překvapením zjistil občan ze Lhoty, že přímo před jeho domem a jeho okny v ulici V Ouzkém, bylo ze dne na den, vybudováno stanoviště na tříděný komunální odpad, včetně kovové ocelové konstrukce. Nemohl pochopit, proč bylo zvoleno toto místo, přímo před okny rodinných domů. Ihned se začal dotazovat vedení obce na diskusním fóru …

[image src=“http://www.dbmagazin.cz/wp-content/uploads/2017/03/Mapka.jpg“ width=“300″ height=“200″ align=“left“ border=“1″ margin_top=““ margin_bottom=““ link=““ link_image=“http://www.dbmagazin.cz/wp-content/uploads/2017/03/Mapka.jpg“ target=““ alt=““ caption=“Stanoviště na odpad v ulici V Ouzkém“ greyscale=“0″ animate=““]K dotazu se připojila i jeho sousedka, která současně vyjádřila svou nevoli a znepokojení nad tím, jak obec, aniž by občanům dala prostor se předem vyjádřit k záměru obce, postavit před okny jejich domů sběrné místo odpadu, nebo alespoň předem o takovém záměru byť jen informovala, aby tak měli občané prostor se vyjádřit, případně se bránit dostupnými právními prostředky.

Odpovědi od pana starosty se dočkali záhy, po dvou dnech jim sdělil, že místo zvolil projektant s technikem a to s tím aby došlo k rovnoměrnému pokrytí celé oblasti nově vznikajících rodinných domů v této lokalitě a krom toho je na pozemku obce.

Mají si snad občané myslet, že projektant s technikem rozhodují o tom kde, co a kam se v obci umístí?

Zvláštní však je to, že nové stání bylo vybudováno necelých 150 metrů od místa, kde již několik let stanoviště pro tříděný odpad zřízeno je a vybudovat dvě stání na dohled od sebe(viz.mapa), v téže ulici je opravdu k zamyšlení.

Znepokojenost obyvatelky ze Lhoty nad tím, jak obec nedává občanům prostor se předem vyjádřit k některým záměrům obce, nebo je alespoň předem o určitých záměrech byť jen informovat, aby tak měli občané prostor se vyjádřit, je na místě. Případ kdy obec rozhodla bez účasti a názoru obyvatel není ojedinělý a děje se tomu dosti často.

Co se kontejnerových stání týče tak je zcela v pořádku že se obec snaží kultivovat místa s kontejnery na tříděný odpad, ale nutno podotknout že přístřešky nedosahují plné hloubky kontejnerů, ale pouze do tří čtvrtin (např. křižovatka Na Vahách, ulice Družstevní nebo Na Vršku) a tím pádem jsou jako ochrana před deštěm v podstatě nepoužitelné a to znamená, že investice na kontejnery a jejich krytá stání ve výši 2,69 mil z rozpočtu obce ztrácí smysl a plýtvá se tak penězi.

Nadále jsme svědky toho, že na obyvatele v mnoha ohledech není brán zřetel, svědky toho, že ne o všem jsou obyvatelé včas a řádně informováni.

 

Zanechte komentář