Asfaltka v kaštanové aleji v Dolních Břežanech

Naprosto absurdní je pro mnohé občany, vyasfaltování kaštanové aleje, které má za následek i částečné kácení vzrostlých stromů, aby zde mohlo vzniknout cyklistické spojení Dolních Břežan a Lhoty.

Projekt za čtyři miliony korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury, který byl v současné době zahájen, rozhodně nepřinese nic pozitivního přírodě.

Jaký byl způsob zjišťování tohoto projektu, (počty a názory lidí, odborné zdroje) že asfaltování kaštanové aleje je to, co si občané Dolních Břežan přejí? Žádný! Průzkum mezi obyvateli neproběhl, nikdo se nikoho na nic neptal, vedení obce zjevně milující strnulé formy, beton, asfalt, hliník, sklo a konstrukce, rozhodovalo bez občanů.

Ve jménu cyklistiky se bude asfaltovat tradiční přírodní cesta, vznikne drahá cyklostezka, při čemž se nebere v potaz dopad na krajinu. Obec, která postrádá jakékoli kulturní vyžití zejména pro mladé lidi, která přehlíží pomoc hendikepovaným občanům a prosperujícím podnikatelům hází klacky pod nohy, z fondů utrácí peníze na projekty, které nejsou pro život obyvatel nezbytně nutné.

Málokdo si uvědomuje, že i peníze z fondů se musely někde vzít, a to včetně peněz na vyasfaltování kaštanové aleje. Jsou to peníze pocházející z daní občanů Dolních Břežan a daní našich spoluobčanů v Evropské unii. V celém systému nakládání s veřejnými penězi je něco špatně a netýká se to jenom stavby cyklostezek. Nemluvě o tom, že mezi vybráním a přerozdělením peněz na jednotlivé projekty se obrovské procento finančních prostředků ztratí v systému.

Občané jsou svědky nebývalé invaze města do břežanského lesa. Je cennější, aby toto území bylo více přírodní, než aby se více podobalo lesoparku, není zde žádný zájem o přírodně cenné lokality v této obci a občané jsou proti podobným stavbám v lesích, jako je asfaltování lesních cest. Nikdo netvrdí, že břežanský les by měly zůstat divočinou bez lidí, avšak tyto zásahy překračují rozumné meze.

CYKLOSTEZKA MÁ SLOUŽIT KE SVOZU DŘEVA TĚŽKOU TECHNIKOU!!!

2 komentáře

  1. Chaloupka Zdeněk 5.12.2013
    • Petr Bryk 5.12.2013

Zanechte komentář

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich