Podpořte studentku z Dolních Břežan v její bakalářské práci

Na Dolnobřežanské listy DBMAGAZIN, se obrátila studentka Fakulty životního prostředí UniverzitY Jana Evangelisty Purkyně, Nikola Vernerová z Dolních Břežan, která zpracovává bakalářskou práci na téma „Zhodnocení regenerace rybníků v Dolních Břežanech“.

Součástí její práce je krátký dotazník, o jehož vyplnění touto cestou prosí občany Dolních Břežan. Dotazník je anonymní a je pouze pro občany Dolních Břežan. Získaná data budou zpracována pouze pro její bakalářskou práci.

Předem všem děkuje za  čas věnovaný dotazníku.

Dotazník nejdete na tomto odkazu: http://www.click4survey.cz/s/16528/8e4965ca.

Zanechte komentář