Z HISTORIE OBCE DOLNÍ BŘEŽANY

Dolní Břežany: Okupace 1939 – 1945 III.

Okupace Československa v roce 1939 zasáhla každou obec, každého člověka. Výjimkou samozřejmě nebyla ani obec Dolní Břežany, naopak právě středočeská oblast patřila k Němci...

Dolní Břežany: Okupace 1939-1945 II.

Břežanská odbojová skupina, která měla k dispozici zpočátku jen tři armádní pistole s několika náboji, odzbrojila večer 500 mužů Todtovy pracovní organizace

Dolní Břežany: Okupace 1939-1945 I.

Okupace Československa v roce 1939 zasáhla každou obec, každého člověka. Výjimkou samozřejmě nebyly ani obce v bezprostřední blízkosti Prahy

Rozvoj společenského a kulturního života ve dvacátých letech

Ve dvacátých letech došlo v Dolních Břežanech, podobně jako v ostatních obcích, také k rozvoji společenského a kulturního života, který byl oproti větším městům o několik let opožděn.

Pozemková reforma v Dolních Břežanech

První světová válka a vznik samostatného Československa zapůsobily na Dolní Břežany tak jako na ostatní obce v celé zemi.

Základní mezník společenského vývoje

Rok 1848 byl nejenom mezníkem ve správním vývoji, ale především základním mezníkem ve vývoji společenském. Podle sčítání obyvatelstva a domů v roce 1850 měla obec Dolní Břežany 508 obyvatel a...